HELSENORGE

Endring i referansegrenser for noen aminosyrer fra 20.09.21

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer har endret referansegrenser for noe utvalgte aminosyrer i plasma.

Foto: Lars Petter Devik

Vi har endret referansegrenser for noe utvalgte aminosyrer i plasma:
Cystin, Isoleucin, Ornitin og Tryptofan.
Gamma-aminobutyrat (GABA), som ikke har hatt grenser før, har fått referansegrense (< 3 µmol/L).
Referansegrensene finnes her ous.labfag.no.