HELSENORGE

Forsinkelse i analysering av 3-hydroksybutyrat ved MBK, Rikshospitalet

Analyse av 3-hydroksybutyrat i plasma og øyevæske kan ikke utføres fra 25.08.2020. Dette skyldes sammenbrudd av analyseinstrumentet. Vi har mottatt nytt instrument nå i august, men det vil ta noen uker før analysen igjen kan tilbys.

Seksjonsleder Berit Woldseth
Seksjon for medfødte metabolske sykdommer
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet