Forsinkelse i analysering av 3-hydroksybutyrat ved MBK, Rikshospitalet

Dette skyldes sammenbrudd av analyseinstrumentet

​Analyse av 3-hydroksybutyrat i plasma og øyevæske kan ikke utføres fra 25.08.2020.
Vi har mottatt nytt instrument nå i august, men det vil ta noen uker før analysen igjen kan tilbys.

Seksjonsleder Berit Woldseth
Seksjon for medfødte metabolske sykdommer
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet