HELSENORGE

Forskning

MSc PhD Katja B Elgstøen leder forskningsgruppen for metabolomikk og metabolsk molekylærbiologi
Foto: Lars Petter Devik
​MSc ph.d. Katja B Elgstøen leder forskningsgruppen for metabolomikk og metabolsk molekylærbiologi.

Gruppen studerer biokjemiske endringer som skyldes medfødte feil i stoffskiftet for å belyse sykdomsfremkallende mekanismer. Dette inkluderer effekter av metabolitter på DNA for å undersøke konsekvensene for cellenes stoffskifte, inkludert kreftutvikling. Biokjemiske reaksjoner studeres med metabolsk tracing, og metabolittmønstre kartlegges med metabolomikk. Et annet forskningsområde er studier av konsekvensene av DNA mutasjoner for RNA (skjøting, genuttrykk), proteinstruktur og cellulære funksjoner. 

Dette er nært knyttet til utvikling av nye teknikker og metoder for diagnostikk av metabolske sykdommer og skjer i samarbeid med andre forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.