HELSENORGE

Instrumentproblemer forårsaker forsinkelse på to av våre analyser

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer har for tiden problemer med to analyseinstrumenter. Dette gjør at vi ikke får analysert; hhv. kvantitative aminosyrebestemmelser i plasma, urin og spinalvæske og katekolaminmetabolittene 5HIAA, VMA og HVA i urin.

 

 

Bilde av analyseinstrument

Foto: Lars Petter Devik / OUS

 

Det er driftsstans for kvantitative aminosyrebestemmelser i plasma, urin og spinalvæske grunnet instrumentproblemer. Servicehjelp fra utlandet er påkrevet. Seksjonen beklager dette. Vi håper instrumentet er i gang igjen i løpet av uke 4.

Det er også driftsstans for analysene 5HIAA, VMA og HVA i urin grunnet instrumentproblemer. Vi venter på nødvendige deler, men leveringsdato for disse er ikke kjent per nå. Prøver med høy hastegrad vil videresendes til St. Olavs Hospital i Trondheim for analyse.

Berit Woldseth
Seksjonsleder
Overlege, dr.med