HELSENORGE

Nye referansegrenser for aminosyrer

Nye referansegrenser for mange aminosyrer i plasma og spinalvæske er beregnet utfra laboratorieproduksjon i perioden februar 2019 til juni 2020 ved bruk av Hoffmanns metode.

Nye referansegrenser for mange aminosyrer i plasma er beregnet utfra laboratorieproduksjon i perioden februar 2019 til juni 2020 ved bruk av Hoffmanns metode.  Se detaljer i vedlegget (excel, 37,8 kB) . Grensene gjelder fra 01.11.20. Analysemetoden er uendret.

Nye referansegrenser for mange aminosyrer i spinalvæske er beregnet utfra laboratorieproduksjon i perioden februar 2019 til juni 2020 ved bruk av Hoffmanns metode. Se detaljer i vedlegget (excel, 25,2 kB). Grensene gjelder fra 25.06.20. Analysemetoden er uendret.

Referansegrenser for urin er ikke oppdatert, men se gjeldene grenser i vedlagt fil (excel, 23,3 kB).

Kromatogram av aminosyrer analysert på LCMSMS

Kromatogram av aminosyrer analysert på LCMSMS, foto: OUS