HELSENORGE

Oppdatering vedrørende analyseproblemer ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Intrumentproblemene for analysene 5HIAA, VMA og HVA i urin er løst. 
Det er fremdeles usikkerhet med hensyn til aminosyreanalysen, forsinkelser kan oppstå. 

Bilde av analyseinstrument

Foto: Lars Petter Devik

​Intrumentproblemene for analysene 5HIAA, VMA og HVA i urin er løst. Vi regner med å bli à jour med analysering i løpet av uke 5.

Det er fremdeles usikkerhet med hensyn til aminosyreanalysen. Det er ikke full stans i analyseringen, men forsinkelser kan oppstå. Det er derfor viktig at rekvirenter kontakter oss på telefon 23 07 10 48, dersom en prøve haster.

Lenker til analysene i analyseoversikten:

Les mer om analysering av 5-HIAA i urin Les mer om analysering av VMA i urinLes mer om analysering av HVA i urin

Les mer om analysering av aminosyrer kvanitativt (AA) i plasmaLes mer om analysering av aminosyrer kvantitativt (AA) i spinalvæskeLes mer om analysering av aminosyrer kvantitativt (AA) i urin