HELSENORGE

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer legger ned alle genanalyser fra 15.01.2022

De aktuelle genanalysene tas over av Avdeling for medisinsk genetikk.

DNA
Foto: pixabay.com

​Fra 15. januar 2022 vil «Seksjon for medfødte metabolske sykdommer» legge ned alle genanalyser som historisk har blitt utført hos oss. De siste årene har det særlig vært analyse av kjente sykdomsgivende genforandringer i mitokondrielt DNA som har vært rekvirert. Alle aktuelle gener dekkes nå av genpanelene som er utviklet ved Avdeling for Medisinsk Genetikk, OUS. Dette inkluderer analyse av mitokondrielt DNA. Egen rekvisisjon til AMG må fylles ut.

Lenke til rekvisisjoner for medisinsk genetikk

Berit Woldseth
Seksjonsleder
Overlege, dr.med.

Yngve Thomas Bliksrud
Overlege, dr.med.