HELSENORGE
Foto: Bilde av en hånd som holder en agarskål, med bakterievekst.
Avdeling for mikrobiologi tilbyr sine rekvirenter

Mikrobiologi

Infeksjonsdiagnostikk og rådgivning innen virologi, bakteriologi, parasittologi og mykologi.
Vi kan også tilby sertifiserte dyrkningsmedier for salg til eksterne kunder.
Avdelingen har virksomhet lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet.
Vi har ingen direkte pasientkontakt, og alle henvendelser må gå via henvisende lege/rekvirent.

Avdelingen er akkreditert etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO15189, og akkrediteringsomfang for test 227 vises på sidene til Norsk akkreditering.

Akkrediteringslogo test 227

Antibiotikaresistens årsrapportering

Mikrobiologisk avdeling ved OUS gir ut en årlig resistensrapport. Her kan du enkelt finne resistensdata for de viktigste bakteriene.​​

Antibiotikadosering (NordicAST)​

Bestilling av mikrobiologiske dyrkningsmedier

Seksjon for kontroll og produksjon lager dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens seksjoner. Dette sortimentet kan vi også tilby eksterne kunder. Medieproduksjonen er sertifisert etter ISO 13485.

Kontaktinformasjon: Telefon 22118844
Bestillinger sendes til: substrat@ous-hf.no

Enhetsleder Rolf Hugo Jespersen
Telefon: 22118843
ePost: roljes@ous-hf.no

Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi

Analyseoversikt, prøvetaking, kliniske problemstillinger og mikrober.

Luftveisfunn - ukeoversikt

Ukesoversikt - undersøkelse av corona og øvrige luftveisprøver (pdf)

Ukesoversikt - undersøkelse av luftveisprøver ved barn​eavdelingen OUS (pdf)

Nasjonale referanselaboratorier

Avdelingen har nasjonale referansefunksjoner for disse områdene:
Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus
Nasjonalt referanselaboratorium for HIV
Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi
Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose
Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk
Nasjonalt referanselaboratorium for parasittdiagnostikk

Rekvisisjoner

Rikshospitalet

Virologiske og infeksjonsimmunologiske analyser
Bakterie-, sopp-, og parasittanalyser
Soppisolat til identifikasjon og/eller resistensbestemmelse

Ullevål

Mikrobiologiske analyser
Genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1
Svangerskapsanalyser

Om Avdeling for mikrobiologi

Du finner informasjon om akkreditering, organisasjon, forskning, åpningstider og årsrapporter på Om avdeling for mikrobiologi.Nyheter fra avdelingen

Fant du det du lette etter?