Avdeling for mikrobiologi tilbyr sine rekvirenter

Mikrobiologi

Infeksjonsdiagnostikk og rådgivning innen virologi, bakteriologi, parasittologi og mykologi.
Vi kan også tilby sertifiserte dyrkningsmedier for salg til eksterne kunder.
Avdelingen har virksomhet lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet.
Vi har ingen direkte pasientkontakt, og alle henvendelser må gå via henvisende lege/rekvirent.

Avdelingen er akkreditert etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO15189, og akkrediteringsomfang for test 227 vises på sidene til Norsk akkreditering.

Akkrediteringslogo test 227

Åpningstider og kontaktinformasjon

MIK Koronatelefon

For spørsmål om prøvesvar på SARS-CoV-2, vennligst ring MIK koronatelefon 90187701. Telefonen er betjent kl 08 til 22 alle dager.

Ullevål

Prøver kan leveres mandag-søndag 00:00-24:00

Dagtid, mandag-lørdag:

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00. Ring 22117790 eller 22118808.
 • Lørdag: 08:00 - 15:30. Ring 22117790 eller 22118808.

Andre tidspunkter:

 • Gå til inngang sør, og ring dørklokke merket Mikrobiologi 5. etasje, evt ring 90256341.

Felles prøvemottak (FPM)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

  Kontaktinformasjon: Telefon 22118825.

Enhet for bakteriologi (BAKUL)

 • Mandag - fredag: 08:00 -22:00
 • Lørdag: 8:00 - 15:30
 • Søn/helligdager:   08:00 - 15:30

Spørsmål om bakteriologiske prøver og prøvesvar kan besvares på telefon 22118830 innenfor åpningstiden for enheten.

Enhet for molekylædiagnostikk og virologi (MOV) 

 • Mandag-søndag: 00:00 - 24:00*
  *Enheten har utvidet åpningstid pga. koronadiagnostikk. De andre analysene som enheten utfører, gjøres på hverdager kl. 08.00-15.30. 

Kontaktinformasjon: Telefon 22118845 er betjent hverdager kl. 08.00-1530.

Enhet for serologi (SERO)

 • Mandag -fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

Rikshospitalet

Callling til vakthavende mikrobiolog: 26674 i laboratoriets åpningstid.
Vakttelefon 95782477 etter 15:30 og søndager og helligdager.
Frist for innlevering av prøver er en time før stengetid. Unntak: MRSA hurtigtest må være på laboratoriet to timer før stengetid.

Ekspedisjonen 23071100

Bakteriologisk enhet (BAKR)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: 09:00 - 14:30

Kontaktinformasjon:
23071125 (bioingeniør)
23071124 (lege)

Virologisk- og infeksjonsimmunlogisk enhet (VIM)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00   
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

Kontaktinformasjon:
23071099 (prøvesvar/bioingeniør). Denne linjen følger åpningstiden for VIM
23071101 (lege)

Rekvisisjoner

Rikshospitalet

Virologiske og infeksjonsimmunologiske analyser
Bakterie-, sopp-, og parasittanalyser
Soppisolat til identifikasjon og/eller resistensbestemmelse

Ullevål

Mikrobiologiske analyser
Genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1
Svangerskapsanalyser

Brukerhåndbok i mikrobiologi

Analyseoversikt, prøvetaking, kliniske problemstillinger og mikrober.

Nasjonale referanselaboratorier

Avdelingen har nasjonale referansefunksjoner for disse områdene:
Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus
Nasjonalt referanselaboratorium for HIV
Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi
Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose
Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk
Nasjonalt referanselaboratorium for parasittdiagnostikk

Luftveisfunn - ukeoversikt

Ukesoversikt - undersøkelse av corona og øvrige luftveisprøver (pdf) 

Ukesoversikt - undersøkelse av luftveisprøver ved barneavdelingen OUS (pdf)

Antibiotikaresistens årsrapportering

Mikrobiologisk avdeling ved OUS gir ut en årlig resistensrapport. Her kan du enkelt finne resistensdata for de viktigste bakteriene.

Bestilling av mikrobiologiske dyrkningsmedier

Seksjon for kontroll og produksjon lager dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens seksjoner. Dette sortimentet kan vi også tilby eksterne kunder. Medieproduksjonen er sertifisert etter ISO 13485.

Kontaktinformasjon: Telefon 22118844
Bestillinger sendes til: substrat@ous-hf.no

Enhetsleder Rolf Hugo Jespersen
Telefon: 22118843
ePost: roljes@ous-hf.no

Forskning

Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.

 

Research microbiology

 

Årsrapporter

Avdeling for mikrobiologi 2020
Avdeling for mikrobiologi 2019
Avdeling for mikrobiologi 2018

Nyheter fra avdelingen

Nyheter/Driftsmeldinger

 

09.11.17 - Ny rutine-diagnostikk av tarmpatogener ved OUS fra 13.11.2017

Avdeling for mikrobiologi, OUS, har etablert multiplex real-time PCR for påvisning av bakteriene Yersinia enterocolitica, Salmonella spp., Campylobacter spp., Shigella spp./EIEC og parasittene Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica i fæces. Svar (påvist, ikke påvist) vil foreligge en arbeidsdag (man-fre) etter mottak av prøven. Alle positive funn av bakterier vil bli dyrket for typing og eventuell resistensbestemmelse. Aktuelt prøvemateriale er fæces uten tilsetning eller i flytende bakt-transportmedium. Prøver på kullpensel og formalin kan ikke benyttes til PCR og vil bli avvist.

Se brukerhåndbok i mikrobiologi.

06.09.17 - Utvidede åpningstider for Enhet for Serologi, Ullevål

Enhet for serologi ved Avdeling for mikrobiologi, Ullevål utvider sine åpningstider til kl 17:00 alle hverdager og til kl 15:30 på lørdager. Vi håper med dette å kunne yte enda bedre service for våre brukere.
De  nye åpningstidene gjelder fra 04.09.17

03.04.17 - Zikavirusdiagnostikk

Diagnostikk for påvisning av antistoffer (IgM/IgG) mot zikavirus tilbys nå ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Dette gir mulighet til å kunne teste par med barneønske som har oppholdt seg i endemiske områder for zikavirus. Serumprøve kan sendes Avdeling for mikrobiologi, Enhet for serologi, OUS Ullevål. Vennligst angi relevante kliniske opplysninger inkludert tid siden siste mulig smittedato. Ved spørsmål kan avdelingen nås på telefon 22118857.

Ved utredning av akutt sykdom (importfeber) skal prøver fortsatt sendes Folkehelseinstituttet.

29.03.17 - Forbedret diagnostikk Schistosoma sp.

Les mer om anbefalt prøvemateriale.

25.01.17 - Endret åpningstid ved Bakteriologisk enhet på Rikshospitalet

Fra mandag 30.01.17 endrer Bakteriologisk enhet RH åpningstiden på hverdager fra kl. 08.00-17.00 til kl. 08.00- 15.30.
Endringen er midlertidig og skyldes driftsproblemer ved enheten.
Vaktordningen og åpningstiden i helger videreføres som tidligere. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre rekvirenter.

18.11.16 - Informasjon om forsendelse av prøver og stammer til bakterie- og soppsekvensering

Infobrev 08.11.16

19.10.16 - Harmonisering av MRSA prøvetakingsutstyr ved OUS

Det er nå foretatt en harmonisering av prøvetakningsutstyr for MRSA undersøkelse ved OUS. eSwab fra Copan skal nå benyttes til denne analysen, se bilde under. For bestilling av transportmedier henvises til gjeldende bestillingsrutiner ved de ulike lokaliseringer.

 

Fant du det du lette etter?