Antbiotikaresistens E.coli

2016


2015 2014


Ecoli_blokultur_Rikshospitalet_tabell[1].gif


2013


Kommentar: ESBL er kontrollert manuelt.

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjeneste er ESBL ikke kontrollert manuelt og kan være noe underrapportert. For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.