Antibiotikaresistens Haemophilus influenzae

​2016

2015

Haemophilus influenzae i luftveisprøver_graf.gif Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_ullevål_tabell.gif 

​2014

Haemophilus influenzae i luftveisprøver_graf.gif Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_primærhelsetjeneste_tabell.gif

Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_ullevål_tabell.gif  

Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_rikshospitalet_tabell.gif  


​2013

                                    

Haemophilus influenzae i luftveisprøver_graf.gif Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned. Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_primærhelsetjeneste_tabell.gif 

Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_ullevål_tabell.gif

Haemophilus-influenzae-i-luftveisprøver_rikshospitalet_tabell.gif