Antibiotikaresistens Streptococcus pneumoniae

​2016

2015

Streptococcus pneumoniae_luftveisprøver_graf.gif Streptococcus _pneumoniae_luftprove_graf_2015.jpg 

Streptococcus-pneumoniae_blod-og-spinalvæske_ullevål_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_blod_rikshospitalet_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_primærhelsetjenestel_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_ullevål_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_rikshospitalet_tabell.gif

2014

Streptococcus pneumoniae_blokultur og spinælvæske_graf.gif

Streptococcus pneumoniae_luftveisprøver_graf.gif  

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Streptococcus-pneumoniae_blod-og-spinalvæske_ullevål_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_blod_rikshospitalet_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_primærhelsetjenestel_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_ullevål_tabell.gif  

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_rikshospitalet_tabell.gif  

2013

                                    

Streptococcus pneumoniae_blokultur og spinælvæske_graf.gif

Streptococcus pneumoniae_luftveisprøver_graf.gif

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Streptococcus-pneumoniae_blod-og-spinalvæske_ullevål_tabell.gif

Streptococcus-pneumoniae_blod_rikshospitalet_tabell.gif.gif

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_primærhelsetjenestel_tabell.gif

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_ullevål_tabell.gif

Streptococcus-pneumoniae_luftveisprøver_rikshospitalet_tabell.gif