Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk

Nasjonalt referanselaboratorium for syfilisdiagnostikk har ansvar for å utføre eller videreføre mikrobiologiske undersøkelser vedrørende syfilis (Treponema Pallidum) på vegne av andre laboratorier i Norge, samt tilby råd, informasjon og tilbakemeldinger vedrørende syfilis diagnostikk, rutiner og anbefalinger.

Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Enhet for serologi, OUS Ullevål tlf: 22 11 88 58
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål tlf: 22 11 88 45

Kontaktpersoner

Overlege: Veselka Petrova Dimova- Svetoslavova 
E-post: vesdim@ous-hf.no  Tlf. 22118855
Enhetsleder Enhet for serologi: Mona Elisabeth Olsen
E-post: uxonol@ous-hf.no  Tlf. 22118858
Enhetsleder Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi: Beth-Marie Brotnov
E-post: bbro@ous-hf.no  Tlf.22118854

Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål. Kontaktinformasjon og nærmere informasjon om analysene finnes i avdelingens elektroniske brukerhåndbok under www.ousmik.no

Serologiske analyser

  • Treponema pallidum totalantistoff (screeningtest) (A): Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform (Architect Abbott). I tillegg utføres alternativ screeningtest (totalantistoff) ved annen enhet ved avdelingen (Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Rikshospitalet) som immunkjemisk analyse på alternativ automatisk analyseplatform (LiaisonXL DiaSorin).
  • Treponema pallidum IgM (A): Analysen utføres på Evolis analyseplattform med test fra Euroimmun. En semikvalitativ ELISA-test som påviser spesifikke IgM antistoffer mot Treponema pallidum i humant serum og plasma. Testen brukes også ved oppfølging ved mistanke om kongenitt syfilis.
  • Treponema pallidum hemagglutinasjonstest (TPHA) (A): Hemagglutinasjonstest som påviser spesifikke antistoffer mot Treponema pallidum i serum eller spinalvæske (IMMUTREP TPHA). Utføres manuelt. Brukes som supplerende/bekreftende test ved reaktivt primærtestresultat.
  • Syfilis reagin test (RPR) (A): Ikke-treponema antistofftest som inngår i supplerende undersøkelser som utføres ved reaktivt syfilis primærtestresultat. Benyttes som mål på sykdomsaktivitet og for oppfølging av behandling.

Molekylære analyser

  • Treponema pallidum DNA PCR: Kvalitativ påvisning av Treponema pallidum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

I tillegg vil avdelingen tilby følgende:

  • Opprettholde en samling av referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Bistå i overvåking, beredskap og respons ved utbrudd
  • Utprøving og innføring av ny diagnostikk i fremtiden

Prøver sendes til:
Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.