Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 09.15 - 10.00.

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID:308796#
Passcode: 718883# 

Neste foredrag: 25. oktober

Tema: ECMO-behandling

Program høsten 2018


Dersom du er deltaker og trenger passord send mail til: nettundervisning@ous-hf.no

DatoTemaForeleserStedOrdstyrer
06.09.2018Hemoterapi: Valg av blod til multi-immuniserte 
Tatjana Sundic
Helse StavangerUllevål
​13.09.2018​Metoder: Flowcytometri​Einar Klæboe Kristoffersen​HUS​Trondheim
20.09.2018
Immunologiske sykdommer i øyet
Noopur Kumar
St. Olavs
Stavanger

27.09.2018

Metoder: Hvor informativ er testen? Senstivitet, spesifisitet, prediktiv verdi m.m.
Vidar BosnesOUSAHUS
04.10.2018
Myelomatose og Mb Waldenström
Nina GulbrandsenOUSBergen
​11.10.2018​Onkogener og tumorsupressor gener​Magne Børset​St. Olavs​Rikshospitalet
18.10.2018

Flowcytometrisk leukemi- og lymfomdiagnostikk
Liv Osnes OUSTromsø
25.10.2018ECMO-behandling Atle SolholmHUS
Ullevål
01.11.2018

Blodkomponenter, cellulære & plasma
Tor HervigHUSTrondheim
08.11.2018
Plasma- og rekombinant deriverte blodprodukt

Abid Hussain Llohn
AHUSAHUS
15.11.2018 

Metoder: Monoklonale antistoffer. Produksjon og anvendelse.

Espen Sønderaal Bækkevold
OUSKristiansand
22.11.2018
Infeksjoner som kan overføres ved transfusjon

Thomas Hundhausen
UIABergen
29.11.2018Hemostase og blødningsfysiologi 


Christopher Kalhagen Bjerkvig
HUSTromsø
06.12.2018Stamcellebiologi
Jan Brinchmann
UIORikshospitalet
13.12.2018
Stamcelletransplantasjoner​Yngvar Fløisand​OUSUllevålARKIV og liste over tidligere presentasjoner

2018 01 11 Avlyst grunnet sykdom.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 01 11 Avlyst grunnet sykdom.pdf2018 01 11 Avlyst grunnet sykdom.pdf2018 01 11 Avlyst
Forelesning avlyst gunnet sykdom_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Forelesning avlyst gunnet sykdom_Imm.pdfForelesning avlyst gunnet sykdom_Imm.pdf2017_10_05_Presentasjonen avlyses grunnet sykdom
2018 10 11 Onkogener og tumorsupressor gener, M. Børset. St.Olav.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 10 11 Onkogener og tumorsupressor gener, M. Børset. St.Olav.pdf2018 10 11 Onkogener og tumorsupressor gener, M. Børset. St.Olav.pdf2018 10 11 Onkogener og tumorsupressor gener, M. Børset. St.Olav_Imm
2018 02 15 Immunsystemet hos gravide og nyfødte_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 02 15 Immunsystemet hos gravide og nyfødte_Imm.pdf2018 02 15 Immunsystemet hos gravide og nyfødte_Imm.pdf2018 02 15 Immunsystemet hos gravide og nyfødte, E. Kristoffersen, Haukeland
2018 04 19 Immunologiske sykdommer i lunger, H. Andreeva, Tromsø.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 04 19 Immunologiske sykdommer i lunger, H. Andreeva, Tromsø.pdf2018 04 19 Immunologiske sykdommer i lunger, H. Andreeva, Tromsø.pdf2018 04 19 Immunologiske sykdommer i lunger, H. Andreeva, Tromsø
2018 05 24 Infeksjonsscreening av blodgivere imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 05 24 Infeksjonsscreening av blodgivere imm.pdf2018 05 24 Infeksjonsscreening av blodgivere imm.pdf24. mai 2018. Tema: Infeksjonsscreening av blodgivere. Mona H Fenstad, St. Olavs hospital
2018 06 14 Blodplatedefelter med klinisk eksempel, K. Liseth, Haukeland_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 06 14 Blodplatedefelter med klinisk eksempel, K. Liseth, Haukeland_Imm.pdf2018 06 14 Blodplatedefelter med klinisk eksempel, K. Liseth, Haukeland_Imm.pdf2018 06 14 Blodplatedefelter med klinisk eksempel, K. Liseth, Haukeland
2018 09 06 Hemoterapi - Valg av blod til multi-immuniserte, T. Sundic, Helse Stavanger_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 09 06 Hemoterapi - Valg av blod til multi-immuniserte, T. Sundic, Helse Stavanger_Imm.pdf2018 09 06 Hemoterapi - Valg av blod til multi-immuniserte, T. Sundic, Helse Stavanger_Imm.pdf2018 09 06 Hemoterapi - Valg av blod til multi-immuniserte, T. Sundic, Helse Stavanger
2018 09 27 Metoder - Hvor informativ er testen - Senstivitet, spesifisitet, prediktiv verdi m.m. V. Bosnes, OUS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 09 27 Metoder - Hvor informativ er testen - Senstivitet, spesifisitet, prediktiv verdi m.m. V. Bosnes, OUS.pdf2018 09 27 Metoder - Hvor informativ er testen - Senstivitet, spesifisitet, prediktiv verdi m.m. V. Bosnes, OUS.pdf2018 09 27 Metoder - Hvor informativ er testen - Senstivitet, spesifisitet, prediktiv verdi m.m. V. Bosnes, OUS_Imm
2018 31 05 Afereseteknikker imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 31 05 Afereseteknikker imm.pdf2018 31 05 Afereseteknikker imm.pdf31. mai 2018. Tema: Afereseteknikker. Abid Hussain Llohn, AHUS
2018 10 18 Flowcytometrisk leukemi- og lymfomdiagnostikk, L. Osnes, OUS_imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 10 18 Flowcytometrisk leukemi- og lymfomdiagnostikk, L. Osnes, OUS_imm.pdf2018 10 18 Flowcytometrisk leukemi- og lymfomdiagnostikk, L. Osnes, OUS_imm.pdf2018 10 18 Flowcytometrisk leukemi- og lymfomdiagnostikk, L. Osnes, OUS
2018 09 13 Metoder - Flowcytometri, E.K. Kristoffersen, Haukeland,_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 09 13 Metoder - Flowcytometri, E.K. Kristoffersen, Haukeland,_Imm.pdf2018 09 13 Metoder - Flowcytometri, E.K. Kristoffersen, Haukeland,_Imm.pdf2018 09 13 Metoder - Flowcytometri, E.K. Kristoffersen, Haukeland,
2018 10 04 Myelomatose og Mb Waldenström, N. Gulbrandsen, OUS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 10 04 Myelomatose og Mb Waldenström, N. Gulbrandsen, OUS.pdf2018 10 04 Myelomatose og Mb Waldenström, N. Gulbrandsen, OUS.pdf2018 10 04 Myelomatose og Mb Waldenström, N. Gulbrandsen, OUS_Imm
Program 2011 - 2016 web imm.xlsxhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Program/Program 2011 - 2016 web imm.xlsxProgram 2011 - 2016 web imm.xlsx

Liste over tidligere holdte presentasjoner

Listen gir oversikt over tidligere foredrag. Du kan bestille presentasjoner tilsendt ved å henvende deg til nettundervisning@ous-hf.no

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Sveinn Gudmundsson

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: Elisabeth Rosvold 

Fredrikstad
Kontaktperson: Bjørg K Bolstad

Haugesund
Kontaktperson: Anna-Maria Tveita 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Lisbeth Berge

Skien
Kontaktperson: Diana Ksenofonova-Mikova

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson


​Faktura blir årlig sendt til alle foretak,


adressert til kontaktperson. Meld fra om endringer til nettundervisning@ous-hf.no

Informasjon til deg som er foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Immunologi  torsdager  kl. 09.15 - 10:00 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 308796#
Passcode: 718883#

Kontakt:

Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.