Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 09.15 - 10.00.

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID:308796#
Passcode: 718883# 

Neste foredrag: 6. september

Tema: 
Hemoterapi: Valg av blod til multi-immuniserte 


Program høsten 2018

Program

DatoTemaForeleserStedOrdstyrer
06.09.2018Hemoterapi: Valg av blod til multi-immuniserte 
Tatjana Sundic
Helse Stavanger
13.09.2018
Immunologiske sykdommer i øyet
Noopur Kumar
St. Olavs
20.09.2018Metoder: Flowcytometri

Einar Klæboe Kristoffersen
HUS
27.09.2018

Metoder: Hvor informativ er testen? Senstivitet, spesifisitet, prediktiv verdi m.m.
Vidar BosnesOUS
04.10.2018
Myelomatose og Mb Waldenström
Nina GulbrandsenOUS
11.10.2018

Flowcytometrisk leukemi- og lymfomdiagnostikk
Liv Osnes OUS
18.10.2018
Onkogener og tumorsupressor gener
Magne BørsetSt. Olavs
25.10.2018ECMO-behandling Atle SolholmHUS
01.11.2018

Blodkomponenter, cellulære & plasma
Tor HervigHUS
08.11.2018
Plasma- og rekombinant deriverte blodprodukt

Abid Hussain Llohn
AHUS
15.11.2018 

Metoder: Monoklonale antistoffer. Produksjon og anvendelse.

Espen Sønderaal Bækkevold
OUS
22.11.2018
Infeksjoner som kan overføres ved transfusjon

Thomas Hundhausen
UIA
29.11.2018Hemostase og blødningsfysiologi 


Christopher Kalhagen Bjerkvig
HUS
06.12.2018Stamcellebiologi
Jan Brinchmann
UIO
13.12.2018
Stamcelletransplantasjoner​Yngvar Fløisand​OUSARKIV og liste over tidligere presentasjoner

2018 01 11 Avlyst grunnet sykdom.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 01 11 Avlyst grunnet sykdom.pdf2018 01 11 Avlyst grunnet sykdom.pdf2018 01 11 Avlyst
Forelesning avlyst gunnet sykdom_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Forelesning avlyst gunnet sykdom_Imm.pdfForelesning avlyst gunnet sykdom_Imm.pdf2017_10_05_Presentasjonen avlyses grunnet sykdom
2018 01 25 Autoimmune leversykdommer_ Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 01 25 Autoimmune leversykdommer_ Imm.pdf2018 01 25 Autoimmune leversykdommer_ Imm.pdf2018 01 25 Autoimmune leversykdommer, A. Rø, St.Olav
2018 02 01 SLE, klinikk og lab_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 02 01 SLE, klinikk og lab_Imm.pdf2018 02 01 SLE, klinikk og lab_Imm.pdf2018 02 01 SLE, klinikk og lab, G. E. Nordby, OUS
2018 02 08 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 02 08 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt_Imm.pdf2018 02 08 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt_Imm.pdf2018 02 08 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt, T. Hervig, Haukeland
2018 02 22 Immunologiske sykdommer i hjerte-kar_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 02 22 Immunologiske sykdommer i hjerte-kar_Imm.pdf2018 02 22 Immunologiske sykdommer i hjerte-kar_Imm.pdf2018 02 22 Immunologiske sykdommer i hjerte-kar, K. Lappegård, Tromsø
2018 03 01 Transfusjonsreaksjoner TTSteinsvåg_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 03 01 Transfusjonsreaksjoner TTSteinsvåg_Imm.pdf2018 03 01 Transfusjonsreaksjoner TTSteinsvåg_Imm.pdf2018 03 01 Transfusjonsreaksjoner TTSteinsvåg, Kristiansand
2018 03 15 Autoimmun hemolytisk anemi - Kuldeantistofftyper, S. Berentsen, Haugesund_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 03 15 Autoimmun hemolytisk anemi - Kuldeantistofftyper, S. Berentsen, Haugesund_Imm.pdf2018 03 15 Autoimmun hemolytisk anemi - Kuldeantistofftyper, S. Berentsen, Haugesund_Imm.pdf2018 03 15 Autoimmun hemolytisk anemi - Kuldeantistofftyper, S. Berentsen, Haugesund
2018 04 05 Immunologiske sykd. i nervesystemet, T. Holmøy, Ahus.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 04 05 Immunologiske sykd. i nervesystemet, T. Holmøy, Ahus.pdf2018 04 05 Immunologiske sykd. i nervesystemet, T. Holmøy, Ahus.pdf2018 04 05 Immunologiske sykd. i nervesystemet, T. Holmøy, Ahus
2018 04 26 Immunologiske sykdommer i ledd, G. Goll, Diakonhjemmet.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 04 26 Immunologiske sykdommer i ledd, G. Goll, Diakonhjemmet.pdf2018 04 26 Immunologiske sykdommer i ledd, G. Goll, Diakonhjemmet.pdf2018 04 26 Immunologiske sykdommer i ledd, G. Goll, Diakonhjemmet
2018 05 03 Blodgivere - blodgivning, B. Dybvik, St. Olav.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 05 03 Blodgivere - blodgivning, B. Dybvik, St. Olav.pdf2018 05 03 Blodgivere - blodgivning, B. Dybvik, St. Olav.pdf2018 05 03 Blodgivere - blodgivning, B. Dybvik, St. Olav
Kidd og Lutheran blodtypesystemer_IMM.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Kidd og Lutheran blodtypesystemer_IMM.pdfKidd og Lutheran blodtypesystemer_IMM.pdf2017_09_07_Kidd og Lutheran blodtypesystemer, A. Espinosa, St. Olav
Komplementsystemet imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Komplementsystemet imm.pdfKomplementsystemet imm.pdf2017_03_02_Komplementsystemet, T.E. Molnes, UiO
Leukocytt- og trombocyttantigener_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Leukocytt- og trombocyttantigener_Imm.pdfLeukocytt- og trombocyttantigener_Imm.pdf2017_11_09_Leukocytt- og trombocyttantigener, J. Kjeldsen-Kragh, Lund
2017_12_14_Nyresykdommer imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2017_12_14_Nyresykdommer imm.pdf2017_12_14_Nyresykdommer imm.pdf2017_12_14_Nyresykdommer, M. Bækken, OUS
2018 01 18 Endokrine sykdommer, L. Munthe, OUS.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/2018 01 18 Endokrine sykdommer, L. Munthe, OUS.pdf2018 01 18 Endokrine sykdommer, L. Munthe, OUS.pdf2018 01 18 Endokrine sykdommer, L. Munthe, OUS
Immunglobuliner - struktur, funksjon imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Immunglobuliner - struktur, funksjon imm.pdfImmunglobuliner - struktur, funksjon imm.pdf01. desember 2016 Tema: Immunglobuliner - struktur, funksjon. B. Skogen, UNN
Immunhistokjemi Håkon Hov.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Immunhistokjemi Håkon Hov.pdfImmunhistokjemi Håkon Hov.pdf2. november 2017. Tema: Immunhistokjemi. Håkon Hov, St Olavs
Immunologisk mediert vevsskade (typer, mekanismer, sykdomsrelasjoner)_IMM.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Immunologisk mediert vevsskade (typer, mekanismer, sykdomsrelasjoner)_IMM.pdfImmunologisk mediert vevsskade (typer, mekanismer, sykdomsrelasjoner)_IMM.pdf14. september 2017. Tema: Immunologisk mediert vevsskade (typer, mekanismer, sykdomsrelasjoner). Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland
Immunrespons cytokiner imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Immunrespons cytokiner imm.pdfImmunrespons cytokiner imm.pdf2017_02_23_Tema: Immunresponsen cytokiner Del 1. E. Kristoffersen, Bergen
Immunrespons reguleringsmekanismer del 2 imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Immunrespons reguleringsmekanismer del 2 imm.pdfImmunrespons reguleringsmekanismer del 2 imm.pdf9. mars 2017. Tema: Immunrespons reguleringsmekanismer. (cytokiner, reguleringsmekanismer) II E.Kristoffersen, Bergen
Immunresponsen - generelt, antigen-presentasjon imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Immunresponsen - generelt, antigen-presentasjon imm.pdfImmunresponsen - generelt, antigen-presentasjon imm.pdf2017_02_09_Immunresponsen - generelt, antigen-presentasjon, B-T interaksjon, L. Munthe, UiO
Kan immunsystemet målrettes mot kreft imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Kan immunsystemet målrettes mot kreft imm.pdfKan immunsystemet målrettes mot kreft imm.pdf3. november 2016. Tema: Kan immunsystemet målrettes mot kreft. J. Olweus, UiO
Kell og Xk blodtypesystemer_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Kell og Xk blodtypesystemer_Imm.pdfKell og Xk blodtypesystemer_Imm.pdf2017_03_30_Kell og Xk blodtypesystemer, J. Storry, Lund
Vaksinasjon_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Vaksinasjon_Imm.pdfVaksinasjon_Imm.pdf2017_04_20_Vaksinasjon, M. Risse Bergsaker, FHI
Vaskulitter - ANCA, V. Bosnes, OUS_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Vaskulitter - ANCA, V. Bosnes, OUS_Imm.pdfVaskulitter - ANCA, V. Bosnes, OUS_Imm.pdf2017_11_30_Vaskulitter - ANCA, V. Bosnes, OUS_Imm
HIV Immunologi imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/HIV Immunologi imm.pdfHIV Immunologi imm.pdf22. mars 2018. Tema: HIV. Dyrhol Riise, OUS/UIO
Sykdommer i mage - tarm_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Sykdommer i mage - tarm_Imm.pdfSykdommer i mage - tarm_Imm.pdf2017_09_28_Sykdommer i mage - tarm, inkl. cøliaki, L. Sollid, OUS
T-celle reseptor imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/T-celle reseptor imm.pdfT-celle reseptor imm.pdf2017_03_16_T-celle reseptor, T. Stuge, UiT
Thrombelastografi TEG og Rotasjonsthrombelastometri ROTEM imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Thrombelastografi TEG og Rotasjonsthrombelastometri ROTEM imm.pdfThrombelastografi TEG og Rotasjonsthrombelastometri ROTEM imm.pdf2017_01_05 Tema: Thrombelastografi TEG og Rotasjonsthrombelastometri ROTEM, A. Espinosa, St.Olav
TRALI, A. Espinosa imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/TRALI, A. Espinosa imm.pdfTRALI, A. Espinosa imm.pdf2017_02_16_TRALI, A. Espinosa, St.Olav
Rh blodtypesystem II_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Rh blodtypesystem II_Imm.pdfRh blodtypesystem II_Imm.pdf2017_06_15_Rh blodtypesystem II, C.A.Akkök, OUS
Duffy og MNS blodtypesystemer_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Duffy og MNS blodtypesystemer_Imm.pdfDuffy og MNS blodtypesystemer_Imm.pdf2017_05_11_Duffy og MNS blodtypesystemer, A.H. Llohn, Ahus
Endokrine sykdommer_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Endokrine sykdommer_Imm.pdfEndokrine sykdommer_Imm.pdf2018 01 18 Endokrine sykdommer, L. Munthe, OUS
Erytrocyter_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Erytrocyter_Imm.pdfErytrocyter_Imm.pdf2017_04_27_Erytrocyter_O. Åkerblom, Uppsala
Revmatoid artritt og andre leddsykdommer_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Revmatoid artritt og andre leddsykdommer_Imm.pdfRevmatoid artritt og andre leddsykdommer_Imm.pdf2017_10_26_Revmatoid artritt og andre leddsykdommer - FR, Anti-CCP, HLA-B27, M. H. Liff, NTNU
Rh blodtypesystem I_IMM.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Rh blodtypesystem I_IMM.pdfRh blodtypesystem I_IMM.pdf2017_06_08_Rh blodtypesystem I, C.A.Akkök, OUS
Cellens biologi og fysiologi imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Cellens biologi og fysiologi imm.pdfCellens biologi og fysiologi imm.pdf17. november 2016. Tema: Cellens biologi og fysiologi. I. Øynebråten,UiO
Diversitets-mekanismer - Ig, TCR imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Diversitets-mekanismer - Ig, TCR imm.pdfDiversitets-mekanismer - Ig, TCR imm.pdf2017_01_19_Diversitets-mekanismer - Ig, TCR, B. Skogen, Tromsø
NoSarC.no, - Hvordan kan forskning bedre behandlingstilbudet til sjeldne kreftsykdommer_Imm.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/NoSarC.no, - Hvordan kan forskning bedre behandlingstilbudet til sjeldne kreftsykdommer_Imm.pdfNoSarC.no, - Hvordan kan forskning bedre behandlingstilbudet til sjeldne kreftsykdommer_Imm.pdf2017_03_23_NoSarC.no, - Hvordan kan forskning bedre behandlingstilbudet til sjeldne kreftsykdommer, O. Myklebost, UiB

Liste over tidligere holdte presentasjoner

Listen gir oversikt over tidligere foredrag. Du kan bestille presentasjoner tilsendt ved å henvende deg til nettundervisning@ous-hf.no

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Sveinn Gudmundsson

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: Elisabeth Rosvold 

Fredrikstad
Kontaktperson: Bjørg K Bolstad

Haugesund
Kontaktperson: Anna-Maria Tveita 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Lisbeth Berge

Skien
Kontaktperson: Trygve Brattegard

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson


​Faktura blir årlig sendt til alle foretak,


adressert til kontaktperson. Meld fra om endringer til nettundervisning@ous-hf.no

Informasjon til deg som er foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Immunologi  torsdager  kl. 09.15 - 10:00 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 308796#
Passcode: 718883#

Kontakt:

Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.