Infeksjonsmedisin

Nettundervisning gjennomføres en torsdag i mnd (med unntak juli og august) kl. 12.00 - 12.45
Konferansenummer: 80088860 / fra utlandet +47 23184500, angi kode: 194211#

Neste foredrag: 23. november 2017


Tema: Faglig veileder hepatitt B

​Program


DatoTittelForedragsholder    Sted

19.01.2017

 Skogflåttencefalitt

Hilde Skudal /
Marjut Sarjomaa

Telemark

23.02.2017


Bittskaderelaterte infeksjoner


Kristoffer Endresen

Bodø

23.03.2017

 Syfilis og hiv


Frank Olav Pettersen

Ullevål

20.04.2017

 Echinokokkose

Pascal Brügger-Synnes

Ålesund

18.05.2017

En eldre kvinne med ryggsmerter

 Helene Skjefte

Haukeland

22.06.2017

Utredning ved mistanke om immunsvikt

 Børre Fevang

OUS

21.09.2017

NORM

Tromsø

19.10.2017

En kvinne med diaré og leddsmerter

 Jens Vikse

Stavanger

23.11.2017

Ny faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

 Olav Dalgard

AHUS

21.12.2017

 

 

Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Infeksjonsmedisin har en varighet på 45 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Infeksjonsmedisin torsdager en gang pr mnd kl. 12.00 - 12:45 
Ring 800 88 860 
PIN-kode: 194211#
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601


ARKIV

Faglig veileder hep B inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Faglig veileder hep B inf.pdfFaglig veileder hep B inf.pdf23. november 2017. Tema: Faglig veileder hep B. Olav Dalgard, AHUS
En kvinne med diaré og leddsmerter inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/En kvinne med diaré og leddsmerter inf.pdfEn kvinne med diaré og leddsmerter inf.pdf19. oktober 2017. Tema: En kvinne med diaré og leddsmerter. Jens Vikse, Stavanger
IMM SVIKT inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/IMM SVIKT inf.pdfIMM SVIKT inf.pdf22. juni 2017. Tema: Primær immunsvikt. Børre Fevang, OUS, Rh
Syfilis og hiv inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Syfilis og hiv inf.pdfSyfilis og hiv inf.pdf23. mars 2017. Tema: Syfilis og hiv. Frank Olav Pettersen, Ullevål
​Presentasjoner​Lydfiler
​19.01.2017 Skogflåttencefalitt. Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Sykehuset Telemark

​​19.01.2017 Skogflåttencefalitt. Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Sykehuset Telemark
23.02.2017 Bittskaderelaterte infeksjoner. Kristoffer Endresen, Bodø

23.02.2017 Bittskaderelaterte infeksjoner. Kristoffer Endresen, Bodø
23.03.2017 Syflis og hiv. Frank Olav Pettersen, OUS, Ullevål

23.03.2017 Syflis og hiv. Frank Olav Pettersen, OUS, Ullevål
20.04.2017 Echinokokkose. Pascal Brügger-Synnes, Ålesund​20.04.2017 Echinokokkose.

Pascal Brügger-Synnes, Ålesund

18.05.2017 En eldre kvinne med ryggsmerter inf.pdf18.05.2017 En eldre kvinne med ryggsmerter inf.mp3

22.06.2017 Utredning og mistanke om immunsvikt. Børre Fevang. OUS

22.06.2017 Utredning og mistanke om immunsvikt. Børre Fevang. OUS
​21.09.2017 NORM. Gunnar Skov Simonsen, Tromsø21.09.2017 NORM. Gunnar Skov Simonsen, Tromsø
19.10.2017 En kvinne med diaré og leddsmerter. Jens Vikse Stavanger19.10.2017 En kvinne med diaré og leddsmerter. Jens Vikse Stavanger


Deltakende foretak og institusjoner

AHUS:
Kontaktperson: Jan Erik Berdal

Bodø:
Kontaktperson: Hans-Erling Simonsen

Bærum:
Kontaktperson: Else Johanne Rønning

Drammen:
Kontaktperson: Lars Heggelund

Fredrikstad:

Kontaktperson: Jetmund Ringstad

Haukeland:
Kontaktperson: Steinar Skrede

Hønefoss:
Kontaktperson: Lars Thoresen

Molde:
Kontaktperson: Karl Wesenberg

OUS, Rikshospitalet:
Kontaktperson: Pål Aukrust 

OUS, Ullevål:
Kontaktperson: Dag Kvale 

Skien:
Kontaktperson: Hilde Skudal

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Kontaktperson: Even Reinertsen

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Kontaktperson: Ivar-Jo Hagen

Sykehuset i Stavanger (SUS):
Kontaktperson:  Børge Førland Gjøse 

Sykehuset i Vestfold (SIV):
Kontaktperson: Tore Stenstad

Sørlandet sykehus (Kristiansand):
Kontaktperson: Ole Rysstad

Tromsø:
Kontaktperson: Vegard Skogen

Trondheim:
Kontaktperson: Raisa Hannula

Ålesund:
Kontaktperson: Jørn-Åge Longva