Infeksjonsmedisin

Nettundervisning gjennomføres en torsdag i mnd (med unntak juli og august) kl. 12.00 - 12.45
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 109878#
Passcode: 306297#

Neste foredrag: 25. oktober 2018

Tema: Endokarditt

​Program 2018


DatoTittelForedragsholder    Sted
​25.01.2018​Tyfoidfeber​Kristine Marie Aarberg Lund​Fredrikstad
22.02.2018​​Et uvanlig utbrudd i Innlandet​Astrid Kravdal / Even Reinertsen​Innlandet
​22.03.2018​AVLYST​UNN
​19.04.2018​Har vi oppdaget en helt ny leversykdom?​Asgeir Johannessen​Tønsberg
​24.05.2018​Pestutbruddet på Madagaskar ​Pål Stenumgård​St. Olav
​21.06.2018​Sepsisbehandling i Akuttmottaket. Forbedringsarbeid i praksis​Aleksander Rygh Holten​Ullevål
​20.09.2018​NORM​Hans Gunnar Simonsen​NORM
​25.10.2018​Endokarditt​Stina Jordal​Haukeland
​22.11.2018​Bærum
​20.12.2018​SUS

Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Infeksjonsmedisin har en varighet på 45 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Infeksjonsmedisin torsdager en gang pr mnd kl. 12.00 - 12:45 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 109878#
Passcode: 306297#
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601


ARKIV

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika inf.pdfHjemmebehandling med intravenøs antibiotika inf.pdf21. desember 2017. Tema: Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. Rita Helleren, Marianne Jacobsen, Kristiansand
IMM SVIKT inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/IMM SVIKT inf.pdfIMM SVIKT inf.pdf22. juni 2017. Tema: Primær immunsvikt. Børre Fevang, OUS, Rh
Skogflåttencefalitt inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Skogflåttencefalitt inf.pdfSkogflåttencefalitt inf.pdf19. januar 2017. Tema: Skogflåttencefalitt. Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Sykehuset Telemark
En kvinne med diaré og leddsmerter inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/En kvinne med diaré og leddsmerter inf.pdfEn kvinne med diaré og leddsmerter inf.pdf19. oktober 2017. Tema: En kvinne med diaré og leddsmerter. Jens Vikse, Stavanger
Faglig veileder hep B inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Faglig veileder hep B inf.pdfFaglig veileder hep B inf.pdf23. november 2017. Tema: Faglig veileder hep B. Olav Dalgard, AHUS
NORM inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/NORM inf.pdfNORM inf.pdf20. september 2018. Tema: NORM. Gunnar Skov Simonsen. UNN, NORM
Echinokokkose inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Echinokokkose inf.pdfEchinokokkose inf.pdf20.04.2017. Tema: Echinokokkose. Pascal Brügger-Synnes, Ålesund
En eldre kvinne med ryggsmerter inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/En eldre kvinne med ryggsmerter inf.pdfEn eldre kvinne med ryggsmerter inf.pdf18. mai 2017. Tema: En eldre kvinne med ryggsmerter. Helene Skjefte, Haukeland
Bittskaderelaterte infeksjoner inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Bittskaderelaterte infeksjoner inf.pdfBittskaderelaterte infeksjoner inf.pdf23. februar 2017. Tema: Bittskaderelaterte infeksjoner. Kristoffer Endresen, Bodø
Antibiotikabruk og resistens i Norge inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Antibiotikabruk og resistens i Norge inf.pdfAntibiotikabruk og resistens i Norge inf.pdf20. september 2018. Tema: Antibiotikabruk og resistens i Norge. Gunnar Skov Simonsen, NORM
Tyfoidfeber inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Tyfoidfeber inf.pdfTyfoidfeber inf.pdf25. januar 2018. Tema: Tyfoidfeber. Kristine Marie Aarberg Lund, Fredrikstad
Syfilis og hiv inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Syfilis og hiv inf.pdfSyfilis og hiv inf.pdf23. mars 2017. Tema: Syfilis og hiv. Frank Olav Pettersen, Ullevål
Sepsis - hva virker inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Sepsis - hva virker inf.pdfSepsis - hva virker inf.pdf21. juni 2018. Tema: Sepsis - hva virker. Aleksander Rygh Holten, OUS, Ullevål
Har vi oppdaget en helt ny leversykdom inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Har vi oppdaget en helt ny leversykdom inf.pdfHar vi oppdaget en helt ny leversykdom inf.pdf19. april 2018. Tema: Har vi oppdaget en helt ny leversykdom. Asgeir Johannessen, Tønsberg
Pestutbrudd Madagaskar inf.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Pestutbrudd Madagaskar inf.pdfPestutbrudd Madagaskar inf.pdf24. mai 2018. Tema: Pestutbrudd Madagaskar. Pål Stenumgård, St Olavs hospital
​Presentasjoner​Lydfiler
​19.01.2017 Skogflåttencefalitt. Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Sykehuset Telemark

​​19.01.2017 Skogflåttencefalitt. Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Sykehuset Telemark
23.02.2017 Bittskaderelaterte infeksjoner. Kristoffer Endresen, Bodø

23.02.2017 Bittskaderelaterte infeksjoner. Kristoffer Endresen, Bodø
23.03.2017 Syflis og hiv. Frank Olav Pettersen, OUS, Ullevål

23.03.2017 Syflis og hiv. Frank Olav Pettersen, OUS, Ullevål
20.04.2017 Echinokokkose. Pascal Brügger-Synnes, Ålesund​20.04.2017 Echinokokkose.

Pascal Brügger-Synnes, Ålesund

18.05.2017 En eldre kvinne med ryggsmerter inf.pdf18.05.2017 En eldre kvinne med ryggsmerter inf.mp3

22.06.2017 Utredning og mistanke om immunsvikt. Børre Fevang. OUS

22.06.2017 Utredning og mistanke om immunsvikt. Børre Fevang. OUS
​21.09.2017 NORM. Gunnar Skov Simonsen, Tromsø21.09.2017 NORM. Gunnar Skov Simonsen, Tromsø
19.10.2017 En kvinne med diaré og leddsmerter. Jens Vikse Stavanger19.10.2017 En kvinne med diaré og leddsmerter. Jens Vikse Stavanger
​23.11.2017 Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B. Olav Dalgard, AHUS​​23.11.2017 Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B. Olav Dalgard, AHUS
21.12.2017 Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. Rita Helleren, Marianne Jacobsen, Kristiansand21.12.2017 Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. Rita Helleren, Marianne Jacobsen, Kristiansand
​25.01.2018 ​Tyfoidfeber. Kristine Marie Aarberg Lund, Fredrikstad25.01.2018 Tyoidfeber inf.mp3
19.04.2018 Har vi oppdaget en helt ny leversykdom?, Asgeir Johannessen, Tønsberg19.04.2018 Har vi oppdaget en helt ny leversykdom?, Asgeir Johannessen, Tønsberg
​21.05.2018 Pestutbrudd Madagaskar. Pål Stenumgård, St. Olavs​21.05.2018 Pestutbrudd Madagaskar. Pål Stenumgård, St. Olavs


Deltakende foretak og institusjoner

AHUS:
Kontaktperson: Jan Erik Berdal

Bodø:
Kontaktperson: Hans-Erling Simonsen

Bærum:
Kontaktperson: Else Johanne Rønning

Drammen:
Kontaktperson: Lars Heggelund

Fredrikstad:

Kontaktperson: Jetmund Ringstad

Haukeland:
Kontaktperson: Steinar Skrede

Hønefoss:
Kontaktperson: Lars Thoresen

Molde:
Kontaktperson: Karl Wesenberg

OUS, Rikshospitalet:
Kontaktperson: Pål Aukrust 

OUS, Ullevål:
Kontaktperson: Dag Kvale 

Skien:
Kontaktperson: Hilde Skudal

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Kontaktperson: Even Reinertsen

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Kontaktperson: Ivar-Jo Hagen

Sykehuset i Stavanger (SUS):
Kontaktperson:  Børge Førland Gjøse 

Sykehuset i Vestfold (SIV):
Kontaktperson: Tore Stenstad

Sørlandet sykehus (Kristiansand):
Kontaktperson: Ole Rysstad

Tromsø:
Kontaktperson: Vegard Skogen

Trondheim:
Kontaktperson: Raisa Hannula

Ålesund:
Kontaktperson: Jørn-Åge Longva

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.