Mikrobiologi

Nettundervisning gjennomføres annen hver torsdag kl. 14.00 - 15.00
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 740110#
Passcode: 344725#

Informasjon til deg som er foreleser

Varighet
Nettundervisningen Mikrobiologi har en varighet på 60 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Mikrobiologi torsdager  kl. 14.00 - 15:00 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 740110#
Passcode: 344725#

Kontakt:
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601

Neste foredrag:

 25. oktober 2018.  Tema:

Program høsten 2018

​Dato​TittelForedragsholder​StedOrdstyrer​
30.08.2018​Halofile vibriobakterier​Mina Ø. Høie​Asker og Bærum​St Olav
13.09.2018​Leishmaniasis​Hanne BrekkeUllevålKristiansand
27.09.2018ESBLKristine K. Berg
​Molde​AHUS
11.10.2018​ ROS-analyse​Reidar HjetlandFørde​Fredrikstad
25.10.2018​Karina Olsen​TromsøFHI
08.11.2018​CMV diagnostikk hos gravide og nyfødte​Grete A. Birkeland KroRikshospitaletUllevål
​22.11.2018​Lungeempyem – metagenomisk evidens for hematogen spredning​Ruben Dyrhovden​Haukeland​Asker og Bærum
06.12.2018​Kåre Bergh​St Olav​Molde


ARKIV og liste over tidligere presentasjoner

Treponema pallidum og syflis mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Treponema pallidum og syflis mikro.pdfTreponema pallidum og syflis mikro.pdf23. april 2015. Tema: Treponema pallidum og syflis. Kjetil Melby, Ullevål
HIV-diagnostik och behandling mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/HIV-diagnostik och behandling mikro.pdfHIV-diagnostik och behandling mikro.pdf1. mars 2018. Tema: HIV-diagnostik och behandling. Birgitta Åsjø, Haukeland
Humane polyomavirus mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Humane polyomavirus mikro.pdfHumane polyomavirus mikro.pdf15. juni 2017. Tema: Humane polyomavirus. Rinaldo Christine Hanssen, Tromsø
HumanePrionsykdommer mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/HumanePrionsykdommer mikro.pdfHumanePrionsykdommer mikro.pdf30. november 2017. Tema: HumanePrionsykdommer. Kristin Sandal Berg, Bodø
Hurtigvoksende mykobakterier mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Hurtigvoksende mykobakterier mikro.pdfHurtigvoksende mykobakterier mikro.pdf19. oktober 2017. Tema: Hurtigvoksende mykobakterier. Anne Torunn Mengshoel , FHI
Francisella tularensis mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Francisella tularensis mikro.pdfFrancisella tularensis mikro.pdf5.april 2018. Tema: Francisella tularensis. Anne Grete Wågø, St. Olavs hospital
FULLGENOM SEKVENSERING mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/FULLGENOM SEKVENSERING mikro.pdfFULLGENOM SEKVENSERING mikro.pdf14. desember 2018. Tema: FULLGENOM SEKVENSERING . Eva Bernhoff, Stavanger
Genotyping - til hvilken nytte mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Genotyping - til hvilken nytte mikro.pdfGenotyping - til hvilken nytte mikro.pdf7. September 2017. Tema: Genotyping - til hvilken nytte. Anita Blomfeldt, AHUS
Hemming av bakterie-virulens som strategi for infeksjonsterap mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Hemming av bakterie-virulens som strategi for infeksjonsterap mikro.pdfHemming av bakterie-virulens som strategi for infeksjonsterap mikro.pdf24. november 2016. Tema: Hemming av bakterie-virulens som strategi for infeksjonsterap. Mona Johannssen, Tromsø
Hepatitt B virus mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Hepatitt B virus mikro.pdfHepatitt B virus mikro.pdf16. mars 2017. Tema: HBV. Regine Barlinn, FHI
Pneumonistudien mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Pneumonistudien mikro.pdfPneumonistudien mikro.pdf1. februar 2018. Tema: Pneumonistudien. Truls M. Leegaard, AHUS
Pseudomonas-infeksjoner mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Pseudomonas-infeksjoner mikro.pdfPseudomonas-infeksjoner mikro.pdf18. februar 2016. Tema: Pseudomonas-infeksjoner. Asgeir Johannessen, Bærum
Pyogene Streptokokker-Final mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Pyogene Streptokokker-Final mikro.pdfPyogene Streptokokker-Final mikro.pdf8. desember 2016. Tema: Pyogene Streptokokker-Final, Haima Mylvaganam, Haukeland
Fæcesdiagnostikk mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Fæcesdiagnostikk mikro.pdfFæcesdiagnostikk mikro.pdf17. mars 2016. Tema: Fæcesdiagnostikk. Truls Leegaard, AHUS
Fattigforgjærende gram negative staver mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Fattigforgjærende gram negative staver mikro.pdfFattigforgjærende gram negative staver mikro.pdf11. mai 2017. Tema: Fattigforgjærende gram negative staver. Eirik Eikelnad Storøy, Molde
Diagnostikk flåttbårne mikrober mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Diagnostikk flåttbårne mikrober mikro.pdfDiagnostikk flåttbårne mikrober mikro.pdf2. februar 2017. Tema: Diagnostikk flåttbårne mikrober. Hanne Quarsten, Sørlandet sykehus
Mikroskopi mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Mikroskopi mikro.pdfMikroskopi mikro.pdf27. oktober 2016. Tema: Mikroskopi. Janne Møller-Stray, Drammen.
MRSA mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/MRSA mikro.pdfMRSA mikro.pdf19. januar 2017. Tema: MRSA. Hege Enger, St.Olav
Bitt infeksjoner mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Bitt infeksjoner mikro.pdfBitt infeksjoner mikro.pdf10. november 2016. Tema: Bitt infeksjoner. Rolf-Arne Sandnes, Lillehammer
MALDI TOF MS i klinisk mikrobiologi mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/MALDI TOF MS i klinisk mikrobiologi mikro.pdfMALDI TOF MS i klinisk mikrobiologi mikro.pdf15. mars 2018. Tema: MALDI TOF MS i klinisk mikrobiologi mikro. Andre Ingebretsen, OUS, Rh
Melioidose mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Melioidose mikro.pdfMelioidose mikro.pdf27. april 2017. Tema: Melioidose. Anja Guleng, Fredrikstad
Bakteriefarging mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Bakteriefarging mikro.pdfBakteriefarging mikro.pdf1. juni 2017. Tema: Bakteriefarging. Reidar Hjetland, Førde
Bakteriologi ved cystisk fibrose mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Bakteriologi ved cystisk fibrose mikro.pdfBakteriologi ved cystisk fibrose mikro.pdf2. mars 2017: Tema: Bakteriologi ved cystisk fibrose. Nils Olav Hermansen, OUS
Bakteriologiske prøvesvar – fortolkning af prøvefund i laboratoriet mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Bakteriologiske prøvesvar – fortolkning af prøvefund i laboratoriet mikro.pdfBakteriologiske prøvesvar – fortolkning af prøvefund i laboratoriet mikro.pdf3. mai 2018. Tema: Bakteriologiske prøvesvar – fortolkning af prøvefund i laboratoriet. Susanne Hartvig Hartzen, Lillehammer
Aspergillose_mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Aspergillose_mikro.pdfAspergillose_mikro.pdf16. november 2017. Tema: Aspergillose. Åshild Marvik-Rødland, Tønsberg
Trypanosomiasis mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Trypanosomiasis mikro.pdfTrypanosomiasis mikro.pdf18. januar 2018. Tema: Trypanosomiasis. Thomas Schwartz, Drammen
Vibrio halofile mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Vibrio halofile mikro.pdfVibrio halofile mikro.pdf30. august 2018. Tema: Vibrio halofile. Mina Ø. Høie, Bærum sykehus
Virologi.Trad.metoder mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Virologi.Trad.metoder mikro.pdfVirologi.Trad.metoder mikro.pdf5. oktober 2017. Tema: Tradisjonelle virologiske metoder. Halvor Rollag, OUS, Rh
Influensa mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Influensa mikro.pdfInfluensa mikro.pdf9. april 2015. Tema: Influensa. Susanne Dudman, FHI
Smitteoppsporing med neste- generasjons sekvensering mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Smitteoppsporing med neste- generasjons sekvensering mikro.pdfSmitteoppsporing med neste- generasjons sekvensering mikro.pdf24. august 2017. Tema: Smitteoppsporing med neste- generasjons sekvensering, P. Christoffer Lindemann, Haukeland
Syfilis-diagnostikk mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Syfilis-diagnostikk mikro.pdfSyfilis-diagnostikk mikro.pdf2. november 2017. Tema: Syfilis-diagnostikk. Andreas Lind, OUS
Toxoplasmose mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Toxoplasmose mikro.pdfToxoplasmose mikro.pdf30. mars 2017. Tema: Toxoplasmose. Pål A. Jenum, Asker og Bærum
ROS mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/ROS mikro.pdfROS mikro.pdf11. oktober 2018. Tema: ROS. Reidar Hjetland, Førde
Sjeldne flåttbårne nfeksjoner mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Sjeldne flåttbårne nfeksjoner mikro.pdfSjeldne flåttbårne nfeksjoner mikro.pdf19. april 2018. Tema: Sjeldne flåttbårne nfeksjoner. Hanne Quarsten, Kristiansand
ESBL - report as tested mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/ESBL - report as tested mikro.pdfESBL - report as tested mikro.pdf27. september 2018. Tema: ESBL - report as tested mikro. Kristine K. Berg, Molde
Parasittserologi mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Parasittserologi mikro.pdfParasittserologi mikro.pdf15. februar 2018. Tema: Parasittserologi. Tore Lier, Tromsø
MERS-CoV mikro.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/MERS-CoV mikro.pdfMERS-CoV mikro.pdf24. mai 2018. Tema: MERS-CoV. Dagny Haug Dorenberg, Folkehelseinstituttet
Program 2011 - 2016 web mikro.xlsxhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Program/Program 2011 - 2016 web mikro.xlsxProgram 2011 - 2016 web mikro.xlsx


Liste over tidligere program
Listen gir oversikt over tidligere foredrag. Du kan bestille presentasjoner tilsendt ved å henvende deg til nettundervisning@ous-hf.no

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Truls M Leegaard

Asker og Bærum
Kontaktperson:   P. A. Jenum

Bodø
Kontaktperson: Sandra Åsheim

Drammen
Kontaktperson: P. A. Jenum

Fredrikstad
Kontaktperson: Marit Kristiansen

Fürst Medisinsk  Laboratorium
Kontaktperson: Trygve Tjadend

Førde
Kontaktperson:  Reidar Hjetland

Haukeland
Kontaktperson: Elling Ulvestad

Kristiansand
Kontaktperson: S. Tofteland

Levanger
Kontaktperson: Angela Kümmel

Lillehammer
Kontaktperson: Susanne Hartvig  Hartzen

Molde
Kontaktperson: Einar Vik

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Kontaktperson: Didrik F. Vestrheim

Oslo universitetssykehus
Kontaktpersoner:
Grete Birkeland Kro, Rh
Hanne Brekke, Ullevål

Stavanger
Kontaktperson: Heidi Syre

Norsk forening for mikrobiologi
Kontaktperson: Ståle Tofteland

St. Olav
Kontaktperson: Hans-Johnny Schjeldrup Nilsen

Tromsø
Kontaktperson: Maria Mathisen

Tønsberg
Kontaktperson: Åshild Marvik-Rødland  Dagfinn Skaare

Faktura blir årlig sendt til alle foretak,

adressert til kontaktperson. Meld fra om endringer til

nettundervisning@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.