Nettundervisning for Øre-nese-hals

Nettundervisning for ØNH gjennomføres torsdager kl. 8.15 - 9.00.
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 548829#
Passcode: 128132#

Neste foredrag:

23. august 2018  

Program for nettundervisningen

Se programmet HØSTEN 2018

Arkiv

Robotkirurgi onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Robotkirurgi onh.pdfRobotkirurgi onh.pdf3. mai 2018. Tema: Robotkirurgi. Oddveig Rikardsen, Tromsø
Nesekirurgiens historie onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Nesekirurgiens historie onh.pdfNesekirurgiens historie onh.pdf7. juni 2018. Tema: Nesekirurgiens historie. Thorarinn Olafsson, AHUS
Kawasaki sykdom onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Kawasaki sykdom onh.pdfKawasaki sykdom onh.pdf15. februar 2018. Tema: Kawasaki sykdom. Trond Meland, Molde
Endoskopisk Ørekirurgi onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Endoskopisk Ørekirurgi onh.pdfEndoskopisk Ørekirurgi onh.pdf19. april 2018. Tema: Endoskopisk Ørekirurgi. Jörg Törpel, Stavanger
ATC onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/ATC onh.pdfATC onh.pdf24. mai 2018. Tema: ATC. Bianca Lorntzsen, OUS, Rh
Lipomer onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Lipomer onh.pdfLipomer onh.pdf8. mars 2018. Tema: Lipomer. Ole Rosander, OUS, Rh
Epistaxis algorithm onh.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Epistaxis algorithm onh.pdfEpistaxis algorithm onh.pdf14. juni 2018. Tema: Epistaxis algorithm. Sinan Dheyauldeen, OUS, Rh
Program 1999 - 2016 web onh.xlsxhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Program/Program 1999 - 2016 web onh.xlsxProgram 1999 - 2016 web onh.xlsx
  

Liste over tidligere avholdte presentasjoner
Listen gir oversikt over tidligere foredrag. Du kan bestille presentasjoner tilsendt ved å henvende deg til nettundervisning@ous-hf.no


AHUS
Lillestrøm (kontaktperson Erik Lie)

Førde sentralsjukehus
Førde (kontaktperson Helge Hagen)

Haugesund sykehus
Haugesund (kontaktperson Tore Helgaland)   

Haukeland universitetssykehus
Bergen (kontaktperson Stein Lybak)

Innlandet Sykehus
Gjøvik (kontaktperson Anette Aase)
Elverum (kontaktperson Frode Berre)

Lovisenberg Diakonale sykehus
Oslo (kontaktperson Jens Øyvind Loven)   

Molde sjukehus
Molde (kontaktperson Benny Blomkvist)   

Namsossykehuset
Helse Nord-Trønderlag (kontaktperson Tom-Arve Julsrud)

Nordland sykehuset
Bodø (kontaktperson Ørjan Eggesvik)

Odontologisk fakultet
Oslo (kontaktperson Heming Olsen-Bergem)   

Oslo universitetssykehus
Oslo (kontaktperson Terje Andreas Osnes)   

Ski ØNH
Ski (Joakim Serck-Hanssen)

St. Olav
Trondheim (kontaktperson Helmut Abendstein)

Stavanger Universitetssykehus
Stavanger (kontaktperson Jan Fossheim)   

Sykehuset i Vestfold
Tønsberg (kontaktperson Svend Even Eng)   

Sykehuset i Østfold
Fredrikstad (kontaktperson Lars Sponheim)   

Sørlandet sykehus
Kristiansand (kontaktperson Sverre Steinsvåg)
Arendal (kontaktperson Sverre Steinsvåg)   

Telemark sykehus
Skien (kontaktperson Kjell Egil Bakken)

UNN
Tromsø (kontaktperson Torgrim Fuhr)   

Vestre Viken sykehus
Drammen (kontaktperson Hans Kristian Røkenes)   

Østersund sykehus
Østersund, Sverige (kontaktperson Olle Christmansson)

Ålesund sykehus
Ålesund (kontaktperson Odd Arvid Lange)Informasjon til deg som er foreleser

Varighet
Nettundervisningen Øre, Nese, Hals har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.

Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett. 

Presentasjonen vil bli passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. Vi ber om at presentasjonen ikke overskrider 20MB i størrelse, slik at den enkelt kan sendes per e-post. Vurder eventuelt å sende flere mindre presentasjoner, som vi så vil sette sammen før publisering.

I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format, utstyre den med vannmerke og passord.

Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.

Torsdager kl. 08.15 - 09.00 

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 548829#
Passcode: 128132#

Kontakt:
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601
Redaksjonen: Anna Rømcke

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.