Skiløype fra Shutterstock

Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB)

Helseregion Sør-Øst

Vi skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen, å bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Om oss, vår organisering og ansatte

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Følg oss på Facebook Facebook ikon

Nyhetsbrev januar 2017