Ansatte i TIPS Sør-Øst
​ANSATTE I TIPS SØR-ØST
Kristin-sort-hvitt.jpg

Kristin Romm,
Enhetsleder / Spesialist i psykiatri/1. amanuensis UiO/
Telefon: 22 029 427
Mobil: 970 09 863
e-post: Kristin.Lie.Romm@ous-hf.no

Kristin er spesialist i psykiatri/PhD, og leder kompetansetjenesten. Hun har etablert flere prosjekter ved TIPS SØ, både innen forskning og fagutvikling.

Kristin er særlig opptatt av hvordan vi kan utnytte ny teknologi og innovasjon i forbedringen av tilbudet til pasienter i vår målgruppe. Tjenesteutvikling og forbedring av klinisk praksis i samarbeid med brukere, er også sentrale mål som Kristin arbeider for at kompetansetjenesten skal bidra til.

SIRI.jpg

Siri Tove Sæland
Administrasjonskonsulent

Telefon: 22 029 426
Mobil: 926 22 376
e-post: siri.tove.saeland@ous-hf.no

Siri har ansvar for administrasjon og all praktisk drift av kontorets aktiviteter, ansvar for alle Questback evalueringer og er kompetansetjenestens viktige nav og ansikt utad.

Hun har studert organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Administrativ erfaring som studiekoordinator ved Bårdar Akademiet AS, som prosjektleder ved Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Teaterhøgskole og som kontorsjef ved NKS-høgskolene. Har også erfaring fra sosialpedagogisk arbeid som miljøarbeider i Stiftelsen Kirkens Bymisjon og som miljøarbeider og kokk i Stiftelsen Pauline.

Kristine-sort-hvitt.jpg

Kristine Gjermundsen
Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 22 029 425
Mobil: 900 49 174
e-post: kristine.gjermundsen@ous-hf.no

Kristine er Cand.philol i litteraturvitenskap og har tilleggsutdanning in PR-ledelse og kommunikasjon. Har hovedsakelig jobbet innen forskning og med formidling.

Kristine har ansvar for alt kommunikasjonsarbeid på våre plattformer og i kanalene vi bruker. Hun og er også involvert i de ulike prosjektene som drives ved kompetansetjenesten og er særlig opptatt av kunnskap om implementering, og forskningskommunikasjon.

TorGunnarVaernes-sort-hvitt.jpg

Tor Gunnar Værnes
Psykologspesialist

Telefon: 22 029 422 
e-post: Tor.Gunnar.Vaernes@ous-hf.no

Tor Gunnar har bred klinisk erfaring med barn, ungdom og voksne. Faglige interesser er psykoseutvikling, fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på psykose, samt traumer og stress i relasjon til psykose.

Tor Gunnar arbeider med en PhD om psykoser og selvforstyrrelser, og er opptatt av de helt unge med begynnende psykosesymptomer, og på hvilken måtedisse best kan ivaretas av hjelpeapparatet.
Tor Gunnar er ellers ansvarlig for kursene i SIPS og PANSS ved kompetansetjenesten.


Inger Stølan Hymer
Fagrådgiver
 familiearbeid / Spesialsykepleier (30%)
Mobiltelefon: 414 07 550
e-post: Inger.Stolan.Hymer@so-hf.no

Inger er psykiatrisk sykepleie og har videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun er godkjent gruppeleder i psykoedukativt familiearbeid ved psykose, er veileder og EE rater. 

Inger er ansvarlig for kompetansetjenestens satsning på implementering av familiearbeid ved psykose i helseregionen. I tillegg er hun TIPS Sør-Øst konsulent ved Sykehuset Østfold. Her er hun metodeansvarlig for behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose, og metodeansvarlig for behandlingslinje for sikkerhetspsykiatri.

Hun sitter i TIPS-teamet i Østfold og har utviklet en nettverksmodell med nøkkel- og kontaktpersoner både i VOP og BUP, som gjør at man sikrer ivaretakelse av kompetanse på systemnivå. Det lokale TIPS teamet er sentral instans i dette nettverket. Dette betyr at de fleste pasienter med førstegangpsykose fanges opp og får et tilbud om snarlig utredning og behandling i sitt nærmiljø.

Forskning er implementert som en del av klinisk praksis i denne modellen.

Beth.jpg

Beth (Elizabeth Ann) Barrett
Psykologspesialist / PhD
Telefon: 22 029 423
e-post: Elizabeth.Ann.Barrett@ous-hf.no

Cand. psychol 1999 og PhD 2010 ved Universitet i Oslo. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2011. Videreutdanning i kognitiv terapi 2014. Klinisk erfaring med utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse ved Oslo Universitetssykehus. Som PhD stipendiat i TOP studien (NORMENT) forsket hun på suicidalitet ved psykoselidelser. For tiden arbeider hun med et forskningsprosjekt om søvnforstyrrelser hos personer med psykoselidelser. Ansatt ved TIPS Sør-Øst siden august 2016. Sentrale arbeidsoppgaver er knyttet til kunnskapsformidling, kursvirksomhet, fagutvikling og veiledning.

Carmen-sort-hvitt.jpg

Carmen Simonsen
Psykologspesialist / PhD
Telefon: 22 029 424
e-post: Carmen.Simonsen@ous-hf.no

Cand. Psychol 2003. PhD 2010. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2013. Videreutdanning i kognitiv terapi ved psykose 2013. Klinisk erfaring med utredning og behandling av ungdom og unge voksne med alvorlig psykisk lidelse ved Oslo Universitetssykehus. Som forsker er hun tilknyttet klinisk gruppe i TOP studien (NORMENT), de siste årene som gruppeleder i langtidsoppfølgingen. Som PhD stipendiat forsket hun på kognitiv- og psykososialfungering ved schizofreni og bipolar lidelse. Som postdoktor forsker hun nå på bedring (recovery) ved psykoselidelser og hvordan miljøet påvirker dette, med spesielt fokus på stigmatisering. Hun er også opptatt av ungdom med alvorlig psykisk lidelse og utfordringer knyttet til diagnostisering av denne gruppen. Hun har vært ansatt ved TIPS Sør-Øst siden august 2016. Sentrale arbeidsoppgaver er knyttet til kunnskapsformidling, kursvirksomhet, fagutvikling og veiledning, med spesielt ansvar for ansvar for vårt arbeid som dreier seg om psykose og psykosesymptomer hos barn og unge.

Sofie.jpg
Sofie Ragnhild Aminoff
Psykologspesialist/ PhD
Telefon: 22 029 428
e-post: Sofie.Ragnhild.Aminoff@ous-hf.no

Sofie forsker på bipolar lidelse og er særlig opptatt av tidlig intervensjon på tvers av diagnoser, emosjoner ved bipolar lidelse og genetikk knyttet til symptomuttrykk. Er også engasjert i utvikling av elektroniske verktøy for å forbedre klinikk og forskning.


Erlend Mork
Psykologspesialist/PhD
Telefon 22 029 427
e-post: ermork@ous-hf.no

Erlend er spesialist i klinisk voksenpsykologi med erfaring fra akuttavdeling og poliklinikk. Han begynte ved tjenesten i desember 2018. Han har bred erfaring med opplæring og veiledning av behandlere, med særlig fokus på klinisk suicidologi og dialektisk atferdsterapi for ungdom og voksne. Doktorgraden hans fra 2014 fokuserte på suicidal og selvskadende atferd hos personer med schizofreni.
 
Erlend bidrar i tjenestens arbeid med kunnskapsformidling, kursvirksomhet og involvering i fagutviklingsprosjekter. Han er særlig opptatt av å styrke behandling og tiltak for personer med sårbarhet for psykose og bipolar lidelse som opplever utfordringer med regulering av følelser, og som har selvskadende eller suicidal atferd. Skal et slikt arbeid lykkes, forutsetter det et godt samarbeid med brukere, behandlere og tjenesteapparat i både forskning, fagutvikling og implementering.

Fant du det du lette etter?