HELSENORGE

Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

Ung jente med tekst Forståelse i ansiktet

                                                                                                    Foto: Åsa Maria Mikkelsen

TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

MERK! Ved påmelding til våre kurs og seminarer, gjelder som regel vårt mandat om å være en tjeneste for Helse Sør-Øst. Det betyr at vi må prioritere deltakere fra Helse Sør-Øst. Deltakere fra andre helseregioner vil kunne få plass dersom det er kapasitet.

Nasjonal nettverksamling for psykoedukativt familiesamarbeid

Se egen side for program og påmelding

Gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid (PEF)

Kurset går over seks dager, alle dager er obligatoriske. Vi prioriterer deltakere fra Helse Sør-Øst. Les mer og meld deg på her

Kurs for å bli REACT-NOR veileder

Dersom du ønsker opplæring for å kunne tilby REACT-NOR til pårørende finner du informasjon på denne prosjektsiden

SIPS - Digitalt kurs i Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer

Tid: Onsdag 11. mai Kl. 9.30-16.00

Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

PÅMELDING

Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

TIPS Sør-Øst arrangerer i høst et digitalt SIPS-kurs via Norsk Helsenett
Kurset er gratis, men har begrenset antall plasser. 

SIPS (Strukturert Intervju for Psykoserisiko-Syndromer) er et verktøy som brukes ved utredning av psykoserisiko og mulig psykoseutvikling. Kurset har til hensikt å gi deltagerne en grunnkompetanse i administrasjon, tolkning og skåring av SIPS, samt styrke kunnskap om risikotilstander. Kurset består av en kombinasjon av forelesning, video av SIPS-intervju, tolkning og skåring av SIPS-intervju i digitalt gruppearbeid, og en plenumsgjennomgang av sentrale symptomer og skåring av disse. Kursholdere er Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist og Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD ved TIPS Sør-Øst.

Tekniske krav

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning, som er involvert i utredning av ungdom eller unge voksne, kan også delta. Kurset søkes godkjent av Psykologforeningen og Den norske legeforening.

Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Digitalt PANSS-kurs

Neste kurs er under planlegging

Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

Kursmateriell og digitalt rom sendes ut i god tid før kursdagen

Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

Kurset gir en innføring i PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. SCI-PANSS benyttes for å vurdere symptomer knyttet til schizofreni og andre psykosetilstander.

Kurset vil omfatte administrasjon, skåring og tolkning av SCI-PANSS. Det vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et videopptak av et SCI-PANSS intervju med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Kursholdere er fagpersoner fra TIPS Sør-Øst

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning som er involvert i utredning, kan også delta.

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening. Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Kurset gjennomføres digitalt, og følgende er nødvendig for å kunne delta:

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

FAGTIPS VÅR 2022:​


Fredag 20. mai kl 1300 - 1500
« Mistanke om psykoseutvikling hos barn og ungdom. Hvordan jobber vi i TIPS Ung, Oslo Syd?»

Webinaret sendes via norsk helsenett www.join.nhn.no​
Ring inn til rom nummer 714292. Rommet åpner 15 minutter før sendingen starter.​

Foredragsholdere:
Ellen Sofie Hovland Austad, psykologspesialist. Har jobbet på psykoseavdeling for barn og ungdom tidligere. Jobbet i TIPS Ung i 4 år. 
Cecilie Sollihagen, Overlege. Jobbet 7 år i Tips Ung.

NB! Dette seminaret blir ikke liggende i opptak

Fredag 17. juni kl 13 - 15
"Hvordan lykkes med utredning av psykose i en travel klinikerhverdag?"

Utredning av personer der det er spørsmål om psykose kan by på utfordringer. Hvordan kan disse utfordringene møtes? 

Foredragsholder: Anne Kristine Nesje Walseth, overlege og seksjonsleder ved Seksjon tidlig psykosebehandling (TPB) ved Oslo universitetssykehus. Hun vil dele sine erfaringer med systematisk praksis for utredning og diagnostisering av personer med psykose. Hun har lang og bred erfaring med utredning og behandling av personer med psykoselidelse.

Se opptak av tidligere FagTIPS seminarer:


"Psykose, vold og psykopati"
Foredragsholder: Christina Bell er psykiater med lang klinisk erfaring fra sikkerhetspsykiatriske enheter. Hun er i dag ansatt ved Sikkerhetspsykiatrisk enhet B på Gaustad sykehus ved Oslo universitetssykehus.

De aller fleste personer med alvorlige psykiske lidelser utøver aldri vold. Likevel er det en økt risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse. Dette gjelder en veldig liten gruppe, men er likevel viktig fordi det kan få store konsekvenser for personen selv og de rundt. Derfor er det viktig med mer kunnskap om dette

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 1)

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 2)


Foredragsholder: Jannicke Fjæra Laskemoen er psykolog og har nylig forsvart sin doktorgrad på temaet søvnforstyrrelser ved psykoselidelser. Hun jobber som psykolog på Allmennpsykiatrisk Poliklinikk på DPS Nydalen ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom de vanligste søvnforstyrrelsene ved psykoselidelser, hvordan disse henger sammen med kliniske symptomer og funksjon, hvilke utfordringer vi står overfor i klinisk praksis og til slutt se nærmer på behandling

"Barndomstraume og psykose: risikofaktor, diagnostiske utfordringer og behandling"


Foredragsholder: Akiah Ottesen Berg, psykologspesialist med doktorgrad på temaet psykose hos innvandrerpopulasjonen. Hun jobber som forsker på Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus og er tilknyttet Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).  

Foredraget vil gå gjennom kunnskap om sammenhengen mellom barndomstraume og psykoselidelse, symptomoverlapp og differensial diagnostiske utfordringer og til slutt se nærmere på behandling ved samtidig traume- og psykoselidelse. 

Last ned presentasjonen her

Rusmidler og risiko for psykose

Grenseoppganger mellom rusutløst psykose og psykoselidelse
Foredragsholder: Eline Borger Rognli, psykologspesialist med doktorgrad på temaet rus og psykose. Hun jobber som forsker på Seksjon for Klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom hva vi vet om bruk av ulike typer rusmidler som risikofaktorer for psykose, med særlig fokus på cannabis og amfetamin. Videre vil skillet mellom rusutløst psykose og primær psykoselidelse diskuteres. Foredraget vil også gi en kort beskrivelse av diagnoseintervjuet PRISM som egnet differensialdiagnostisk verktøy.

Psykose og selvdestruktivitet
Foredragsholder: Erlend Mork, psykologspesialist/ PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus.

Et foredrag om selvmord og ulike typer selvskading ved psykoselidelser, samt hvordan behandle og følge opp denne type problematikk.

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser"
Foreleser: Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst.
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

"Om selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"
Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

Foreleser: psykologspesialist Gaute Godager, BUPA, Oslo universitetssykehus
Merk! Foredraget starter litt ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Lyden er dessverre ikke helt optimal, men blir bedre utover i forelesningen.
"Økt risiko for psykose i et transdiagnostisk perspektiv – hva ser vi etter og hvorfor?"

Foredragsholder: Psykologspesialist/ PhD-stipendiat Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst.

Merk! Foredraget er et uredigert opptak og starter ca 10-15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Du må også spole over pausen.

Inspirasjonskonferansen

Norsk Forening for Kognitiv terapi arrangerer årlig konferanse for terapeuter som jobber med kognitiv terapi. TIPS Sør-Øst er med i programkomiteen.
Besøk konferansesiden for mer informasjon om program og påmelding

Bergen Tidlig Psykosesymposium

TIPS Sør-Øst er med i fagkomiteen for konferansen som arrangeres i årlig i Bergen
KONFERANSEN ER AVLYST PÅ GRUNN AV COVID-19 SITUASJONEN

Besøk konferansesiden for program og oppdatering

ISPS konferansen 10. og 11. februar 2022

SAMMENBRUDDET VI KALLER PSYKOSE: Livet, livsutfordringer og veien tilbake – de avgjørende møtene mellom pasient og terapeut

FORELESERE: Jon Morgan StokkelandAnnemarie StiekemaJan Ivar RøssbergDawn E. PeleikisMarianne H. FosstveitAnne AalbuGunn HenangerTor Anders Andersen Jenny PedersenIngvild HaugenAmy HardyLiss Gøril AndaKjell Tore HovikPer Vaglum

Hold deg oppdatert og meld deg på: ISPS Norge sin nettside

Kurs i kognitiv terapi for insomni (CBT-I)

Det er foreløpig ikke planlagt nytt kurs

Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer

Insomni er den vanligste søvnlidelsen i befolkningen, og CBT-I er den anbefalte behandlingen for denne lidelsen.  
Kurset vil omfatte utredning av insomni og gi en innføring i grunnleggende teknikker i CBT-I. Det vil også ta for seg elementer av kronoterapi.

Kurset vil søkes godkjent av Norsk sykepleierforbund, Norsk psykologforening og Den norske legeforening

Kurset har begrenset antall plasser. Begge dager er obligatorisk.

Kursholder er Håvard Kallestad, psykologspesialist/PhD og ansatt ved St. Olavs Hospital og NTNU. Kallestad leder forskningsgruppen Trondheim Sleep and Chronobiology Research group (ntnu.no/sleep), som  gjennomfører behandlingsforskning samt utvikling av behandling- og måleinstrumenter for søvnvansker. Han har 15 års klinisk erfaring med CBT-I og kronoterapi for pasienter med søvn og døgnrytmeforstyrrelser.
Fant du det du lette etter?