HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgi

Behandlingstjenesten gjør ortopediske inngrep relatert til den revmatiske sykdom for å redusere symptomer, korrigere feilstillinger/vekstforstyrrelser eller redusere risiko for ytterligere skade.

​Om tjenes​​ten

Revmakirurgi hos barn er i stor grad en klinisk spesialitet, hvor evne og kunnskap til å vurdere barn med inflammatoriske leddsykdommer står i fokus. Slike vurderinger foregår ved konsultasjoner nesten hver uke, selv om antall operasjoner er meget få. Det meste av aktiviteten er en tverrfaglig vurdering slik at både medisinske og kirurgiske behandlingsmetoder inngår i et langsiktig behan​dlingsopplegg for disse pasientene. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10: M08, M21, M25, M16.7, M17.5, M19.2 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kontakt​​​ oss

Se Ortopedisk avdeling

Henvis​​​ninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport


Fant du det du lette etter?