Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialiserte undersøkelser og behandling av pasienter med kroniske sår, smerter og hevelse på grunn av sykdomstilstander i det dype venøse systemet.

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi – norsk venøs insuffisiens (NOVI) skal gi høyspesialisert behandling til pasienter med sykdom i det dype venøse systemet.

Tilbudet forutsetter at annen konvensjonell terapi som kompresjon og kirurgisk sanering av overflatisk/perforant insuffisiens ikke har lyktes.

ICD-10 koder; I86.0, I86.3, I87.0 og I87,2.

Utredning og behandling av disse pasientene krever spesialisert kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

NOVI drives i samarbeid med alle karkirurgiske avdelinger i Norge og administreres av karavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Aker.

​Om oss

Hvem er vi?

Foto av NOVi-gruppebilde
NOVI gruppebilde.

Hva gjør vi?

NOVI utfører:

  • Høyspesialiserte undersøkelser
  • Kirurgi for å reparere, erstatte og lage nye klaffer i dype vener
  • Perkutan plassering av stenter ved dyp venøs obstruksjon

Tilbudet forutsetter at annen konvensjonell terapi som kompresjon og kirurgisk sanering av overflatisk/perforant insuffisiens ikke har lyktes.

NOVI jobber tverrfaglig innen karkirurgi, fysiologi, radiologi, dermatologi og hematologi.

NOVI skal også veilede og spre kunnskap og kompetanse til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Ta derfor gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

De nasjonale tjenestenes årlige rapporter er offentlige og ligger tilgjengelig på nett. 

Les mer på eRapport

Spesialist

Hvilke pasienter skal jeg henvise og hva bør jeg undersøke før jeg henviser til karkirurg eller NOVI?

Dermatolog

Hvem: Pasienter med venøse leggsår, pigmentering eller venøs klaudikasjon.

Hva: Mistenk dyp venøs sykdom og henvis pasienten til nærmeste karkirurgisk poliklinikk for vurdering. Spesifiser gjerne at du mistenker posttrombotisk syndrom med obstruksjon eller reflux i dype eller overflatiske vener.

Hematolog

Hvem: Pasienter med mistanke om utvikling av posttrombotisk syndrom etter DVT.

Hva: Send henvisning til nærmeste karkirurgiske avdeling for kartlegging av klinikk.

Radiolog

Hvem: Pasienter med radiologiske funn forenlig med posttrombotisk syndrom og/eller reflux

Hva: Send henvisning til nærmeste karkirurgiske avdeling for kartlegging av klinikk.

PS! Ved henvisning fra karkirurgisk klinikk til radiolog vil en ultralydundersøkelse med pasienten i stående stilling kunne gi svar på om det foreligger obstruksjon og/eller reflux. Venografi og indirekte CT venografi er gode undersøkelser. Protokoll for dette kan fåes ved henvendelse til NOVI. Dette kan tas lokalt og sendes til NOVI for tolkning hvis behov.

Foto av prosess for anbefalt utredning av pasienter med kronisk venøs insuffisiens 

Karkirurg (Se flytskjema for utredning)

Hvem: Pasienter med venøse leggsår, pigmentering eller venøs klaudikasjon f.eks henvist fra dermatolog, hematolog eller radiolog.

Hva: Gjør en klinisk undersøkelse + ultralyd.

Overfladiske vener behandles ved lokalsykehuset. OBS! Ved mistanke om dyp obstruksjon behandles ikke overfladisk reflux før ambulatorisk venetrykksmåling er utført (gjøres evt ved NOVI) .

Ved henvisning videre til NOVI: Opplysninger om symptomer, tidligere DVT eller kjent trombofili, funn (se CEAP klassifikasjon), ultralydfunn (obstruksjon/reflux - overfladisk/dyp) og evt andre rtg.undersøkelser (venografi/indirekte CT venografi)

Allerede ved henvisning til NOVI vil pasienten bli diskutert på vårt venebeslutningsmøte. Vi forsøker å få til koordinerte undersøkelser for pasienter med lang vei. Derfor er det viktig at henvisningen er god.

Behandlinger

Klaffereparasjon av vener
Konstruksjon av veneklaff (neoklaff)
Stentbehandling av vener (samleårer)

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Kontakt oss

Telefon koordinator: 22 89 48 90 / 23 03 30 93
E-post novi@ous-hf.no
For post og besøksadresse se Karavdelingen, Aker sykehus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.