Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialiserte undersøkelser og behandling av pasienter med kroniske sår, smerter og hevelse på grunn av sykdomstilstander i det dype venøse systemet.

​Om oss

Tilbudet forutsetter at annen konvensjonell terapi som kompresjon og kirurgisk sanering av overflatisk/perforant insuffisiens ikke har lyktes.

Utredning og behandling av disse pasientene krever spesialisert kompetanse. Tjenesten er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.

ICD-10 koder; I86.0, I86.3, I87.0 og I87,2. 

Hvem er vi?

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi – norsk venøs insuffisiens (NOVI) skal gi høyspesialisert behandling til pasienter med sykdom i det dype venøse systemet. NOVI drives i samarbeid med alle karkirurgiske avdelinger i Norge og administreres av karavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Aker.

NOVI jobber tverrfaglig innen karkirurgi, fysiologi, fysioterapi, radiologi og hematologi.

Foto av NOVi-gruppebilde
NOVI gruppebilde.

Hva gjør vi?

NOVI utfører:

  • høyspesialiserte undersøkelser
  • kirurgi for å reparere, erstatte og lage nye klaffer i dype vener
  • perkutan plassering av stenter ved dyp venøs obstruksjon

Omtrent 10 000 mennesker i Norge har venøse leggsår som skyldes insuffisiens i dype vener, og drøyt 300 i alderen 15-65 år får slike symptomer forårsaket av posttrombotisk syndrom hvert år.

Dyp venøs obstruksjon og/eller refluks gir plager i form av:

  • hevelse
  • hudforandringer
  • sår
  • smerter ved aktivitet (venøs klaudikasjon)

NOVI skal også veilede og spre kunnskap og kompetanse til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Ta derfor gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

De nasjonale tjenestene rapporterer direkte til en elektronisk tjeneste.
Du kan lese den årlige rapporten på deres nettsider.

Les mer på eRapport

Spesialist

Kort om behandling av kronisk venøs insuffisiens med rekonstruktiv dyp venekirurgi

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi – Norsk venøs insuffisiens (NOVI) skal gi høyspesialisert behandling til pasienter med sykdom i det dype venøse systemet.

Omtrent 10 000 mennesker i Norge har venøse leggsår som skyldes insuffisiens i dype vener, og drøyt 300 i alderen 15-65 år får slike symptomer forårsaket av posttrombotisk syndrom hvert år.

Dyp venøs obstruksjon og/eller refluks gir plager i form av hevelse, hudforandringer, sår og smerte ved aktivitet (venøs klaudikasjon).

NOVI utfører:

  • Diagnostikk med høyspesialiserte undersøkelser (ambulatorisk venetrykk, indirekte CT venografi, kateterbasert venografi (desc) og MR venografi (b-TFE protokoll)
  • Kirurgi for å reparere, erstatte og lage nye klaffer i dype vener (ved reflux)
  • Perkutan plassering av stenter (ved dyp venøs obstruksjon)

Målet med behandlingene er symptomlindring og sårtilheling. Ved obstruksjon gjennomføres operasjonen for å gjenopprette normal blodstrøm i venene. Ved klafferekonstruksjoner er målet å reparere klaffene som vil kunne redusere trykket i venene ved å hindre tilbakestrøming av blod. Anbefalt antikoagulasjon etter veneoperasjon er Fragmin 100 IE/kg x 2 i 6 mnd. Ved trombofili anbefales overgang til for eksempel NOAK etter 6 mnd. Uten trombofili kan man vurdere å seponere antikoagulasjon.

Pasienten følges opp med regelmessige kontroller etter behandling hos NOVI. Vanligvis 3, 6 og 12 mnd etter operasjon.

Som spesialist – hvilke pasienter skal jeg henvise og hva bør jeg undersøke før jeg henviser til karkirurg eller NOVI?

Dermatolog

Hvem: Pasienter med venøse leggsår, pigmentering eller venøs klaudikasjon.

Hva: Mistenk dyp venøs sykdom og henvis pasienten til nærmeste karkirurgisk poliklinikk for vurdering. Spesifiser gjerne at du mistenker posttrombotisk syndrom med obstruksjon eller reflux i dype eller overflatiske vener.

Hematolog

Hvem: Pasienter med mistanke om utvikling av posttrombotisk syndrom etter DVT.

Hva: Send henvisning til nærmeste karkirurgiske avdeling for kartlegging av klinikk.

Radiolog

Hvem: Pasienter med radiologiske funn forenlig med posttrombotisk syndrom og/eller reflux

Hva: Send henvisning til nærmeste karkirurgiske avdeling for kartlegging av klinikk.

PS! Ved henvisning fra karkirurgisk klinikk til radiolog vil en ultralydundersøkelse med pasienten i stående stilling kunne gi svar på om det foreligger obstruksjon og/eller reflux. Venografi og indirekte CT venografi er gode undersøkelser. Protokoll for dette kan fåes ved henvendelse til NOVI. Dette kan tas lokalt og sendes til NOVI for tolkning hvis behov.

Foto av prosess for anbefalt utredning av pasienter med kronisk venøs insuffisiens 

Karkirurg (Se flytskjema for utredning)

Hvem: Pasienter med venøse leggsår, pigmentering eller venøs klaudikasjon f.eks henvist fra dermatolog, hematolog eller radiolog.

Hva: Gjør en klinisk undersøkelse + ultralyd.

Overfladiske vener behandles ved lokalsykehuset. OBS! Ved mistanke om dyp obstruksjon behandles ikke overfladisk reflux før ambulatorisk venetrykksmåling er utført (gjøres evt ved NOVI) .

Ved henvisning videre til NOVI: Opplysninger om symptomer, tidligere DVT eller kjent trombofili, funn (se CEAP klassifikasjon), ultralydfunn (obstruksjon/reflux - overfladisk/dyp) og evt andre rtg.undersøkelser (venografi/indirekte CT venografi)

Allerede ved henvisning til NOVI vil pasienten bli diskutert på vårt venebeslutningsmøte. Vi forsøker å få til koordinerte undersøkelser for pasienter med lang vei. Derfor er det viktig at henvisningen er god.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Kontakt oss

Telefon koordinator: 22 89 48 90 / 23 03 30 93
E-post novi@ous-hf.no
For post og besøksadresse se Karavdelingen, Aker sykehus.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.