Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i undekstremiteter hos barn

Tjenesten inneholder den kirurgiske behandlingen av medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn. Behandlingen inkluderer alle kirurgiske teknikker for deformitetskorreksjon, som for eksempel beinforlengelse og aksekorreksjoner.

​Tjenesten inneholder en kontinuerlig tverrfaglig oppfølging av disse barna gjennom hele oppveksten. Skjelettdysplasigruppen vil kunne tilses sammen med genetiker, radiolog, barnelege og fysioterapeut i forbindelse med skjelettdysplasiklinikker. Det samme vil gjelde pasientgruppen med dysmeli. Det allerede eksisterende samarbeidet med nasjonal fagnettverk for dysmeli skal videreføres og utdypes. Gjennom felles samarbeidsmøter og undervisning skal man sørge for erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling, fremme fagutvikling og ser på muligheter for felles forskningsarbeid omkring denne pasientgruppen.

ICD 10: Q72, Q74.8, Q77.4, Q77.8.

Skjelettdysplasiklinikk

Skjelettdysplasiklinikken er en tverrfaglig poliklinikk hvor man forsøker å avklare diagnosen hvis det er ukjent diagnose, eller hvis det er påvist en tilstand hvor det er vurdert at det er behov for en tverrfaglig tilnærming.

På klinikken vil genetiker, ortoped, barnelege, fysioterapeut og representant fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser være tilstede. I forkant av undersøkelsen vil teamet sammen med røntgenlege gå gjennom røntgenbilder og opplysninger fra din/ditt barns journal og forberede seg på den aktuelle problemstillingen. Selve timen på poliklinikken varer ca. en time.

Der det ikke foreligger tilstrekkelig med røntgenbilder vil det kunne være behov for nye bilder. Dersom dette gjelder deg/ditt barn vil du få innkalling til røntgenundersøkelse separat fra denne innkallingen. Røntgenbilder er nødvendig for og i mange tilfeller kunne fastsette riktig diagnose og for å vurdere eventuelle feilstillinger i skjelettet. Noen blir i forbindelse med klinikken spurt om å bli fotografert ved fotoavdelingen på sykehuset. Disse bildene vil bli lagt inn i din/ditt barns journal. Det er frivillig å bli fotografert.

Ved ukjent diagnose kan det bli aktuelt med genetisk utredning inkludert blodprøve til genetisk analyse av gener som er kjent å være forbundet med skjelett-tilstander. Hvis det er aktuelt med slik genetisk analyse vil du bli tilbudt dette ved konsultasjonen. Slik undersøkelse er frivillig.

Kontakt oss

Telefon

23076087

Leder
Joachim Horn 
                                                                        
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20 (Rikshospitalet) 
                                                                        

Henvisningsmottak – Ortopedisk klinikk
Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet
Postboks 4950
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?