Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme

Fra 15. mai 2017 ble Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) delt mellom Barne- og ungdomsklinikken og Nevroklinikken på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Alle nye henviste pasienter under 18 år, eller de som er under 18 år og allerede er under utredning og/eller behandling på NBTS, er fra 15. mai 2017 organisatorisk plassert i «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet)» på Barne- og ungdomsklinikken under Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP).

I Norge er det NBTS som er tillagt ansvar for å drive pasientbehandling for diagnosen transseksualisme. I henhold til «Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (jan 2017)» fremkommer det at bare de helseforetak som er tillagt ansvar for en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste skal drive høyspesialisert pasientbehandling innenfor det fagområdet som tjenesten er godkjent for. Alle andre sykehus og helseforetak forpliktes å henvise pasienter til dette behandlingstilbudet den nasjonale behandlingstjenesten er tillagt ansvar for.

I tråd med dette omfatter tjenestene diagnoser innen disse ICD10 kodene: ICD-10: F64.0, F64.2, F64.9

Kjønnsbekreftende hormonell/kirurgisk behandling utenfor NBTS

Utredning og diagnostisering av diagnosen transseksualisme (F64.0) påvirkes av at pasienten starter kjønnsbekreftende hormonell/kirurgisk behandling utenfor NBTS. NBTS har ikke mulighet til å stille sikker diagnose når denne type behandling er/blir påbegynt før man er ferdig med utredningen ved NBTS.

Påbegynt kjønnsbekreftende hormonell/kirurgisk behandling setter NBTS i en svært vanskelig situasjon, fordi vi da ikke kan vite hva som er riktig påfølgende behandling for den aktuelle pasienten.
Oppstart av hormonell/kirurgisk behandling på feil indikasjon kan få alvorlige irreversible konsekvenser.

På bakgrunn av dette har NBTS bedt helsemyndighetene om en avgjørelse knyttet til situasjonen.

Pasienter under 18 år

Pasientene møter på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), inngang «Barn og kvinner», E3 og 4 etasje på Rikshospitalet. Pasientene henvender seg i ekspedisjonen, og blir hentet av behandler på venterommet i E3 4 etasje etter registrering. Nye behandlingsrom er på plass i E3 M etasjen.

Informasjon om utredning og behandling av barn og unge under 18 år

Pasienter over 18 år

Pasienter over 18 år møter fortsatt opp på Psykosomatisk avdeling som tidligere. Gå inn hovedinngangen på Rikshospitalet og inn glassgaten til D5.

Informasjon om utredning og behandling av voksne over 18 år

Årsrapport for Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme

Pasient- og brukerorganisasjon

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en pasient og brukerorganisasjon for barn, unge og voksne med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens. HBRS organiserer også pårørende i HBRS-Foreldre-familieforeningen. HBRS består i tillegg av en barne- og ungdomsforening (HBRSU) og fire regionallag. HBRS tilbyr sosiale treff og nettverksbygging som arrangeres av regionallag og HBRSU. Den største sosiale samlingen er HBRS-sommerleir som arrangeres hvert år i begynnelsen av august i samarbeid med Norges Røde Kors på Eidene, Tjøme. Sommerleiren samler hvert år over 200 deltagere. Det er barn, unge, voksne, foreldre og søsken.

HBRS tilbyr også selvutviklingsgrupper som ledes av psykolog og samtalegrupper som ledes av brukere. Det er gratis for medlemmer av HBRS. HBRS tilbyr også informasjon, råd, veiledning og samtaler på vårt kontor i Oslo. Det er gratis.

HBRS holder foredrag, kurs for ansatte i helsevesenet, skoler og informasjon om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for elever på skoler. Foreldre som har barn med kjønnsinkongruens kan få hjelp av HBRS til å holde informasjon/foredrag på skolen for elever og lærere.

Kontakt HBRS
Christian Krohgs gate 34, 5 etasje
0186 Oslo
Telefon: 22 11 40 40
E-post: info@hbrs.no
www.hbrs.no  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.