HELSENORGE
Den beste starten i livet

Amming for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for amming holder innlegg på WHO Europas konferanse om temaet "Amming for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer". Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for amming er invitert til å holde innlegg på WHO Europas konferanse om temaet «Den beste starten i livet – Amming for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer». Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes og kreft er de viktigste årsakene til for tidlig død i Europa. Tidlig forebygging er essensielt, og WHO Europa fokuserer på tiltak for å øke ammeforekomsten.

Les mer om konferansen

Les mer om helseeffekter ved amming

Ammende mor