HELSENORGE

Amming - helseeffekter for mor og barn

Oversiktsartikkel  i The Lancet 2016 oppsummerer helseeffekter ved amming for mor og barn. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Amming og helseeffekter for mor og barn

Den mest omfattende oversikten over helseeffekter  av amming for mor og barn ble publisert i The Lancet i 2016.  Artikkelen konkluderte med at amming er et av de viktigste forebyggende tiltak for barn og mødres helse. Amming gir beskyttelse mot infeksjoner, øker skår på intelligens tester og beskytter trolig mot senere overvekt og diabetes type 2 hos barnet. For mødre som har ammet er risikoen for brystkreft redusert, og trolig også risikoen for eggstokk-kreft og diabetes type 2. I følge forfatterne kan øket amming globalt spare mer enn 800.000 barnedødsfall pr år, og hindre mer enn 20.000 årlige mødredødsfall p.g.a. brystkreft. Nyere forskning støtter disse funnene.

Referanse:
Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet 2016; 387:475-490.

Les mer:
Artikkelen - Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect.

The Breastfeeding Series - Lancet journals

Fant du det du lette etter?