HELSENORGE

Amming og hud-mot-hud kontakt kan forebygge lavt blodsukker hos nyfødte

Amming og hud-mot-hud kontakt kan forebygge lavt blodsukker hos nyfødte. En ny dansk studie har undersøkt hvordan effekten av hyppig amming og uforstyrret hud-mot-hud kontakt med mor de to første timene etter fødselen virker på blodsukkeret hos barn av mødre med svangerskapsdiabetes. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Studien fant at andelen barn med hypoglykemi de første fire timene etter fødselen falt fra 22,7% i kontrollgruppen til 10,2 % i intervensjonsgruppen. Barna i intervensjonsgruppen ble i gjennomsnitt ammet 2,4 ganger de første 6 timene sammenlignet med 1,3 ganger i kontrollgruppen.

Forfatterne konkluderer med at opprettholdelse av uforstyrret hud-mot-hud kontakt, monitorering av blodsukkeret inntil det foreligger to målinger over 2,4 mmol/l og støtte til tidlig hyppig amming er en god strategi for å forebygge hypoglykemi hos nyfødte hvor mor har diettbehandlet svangerskapsdiabetes

Dalsgaard et al. Breastfeeding and skin-to-skin contact as non-pharmacological prevention of neonatal hypoglycemia in infants born to women with gestational diabetes; a Danish quasi-experimental study. Sexual & Reproductive Healthcare, 2018.

Artikkelen: Breastfeeding and skin-to-skin contact as non-pharmacological prevention of neonatal hypoglycemia in infants born to women with gestational diabetes; a Danish quasi-experimental study
Fant du det du lette etter?