HELSENORGE

Amming reduserer antibiotikaresistente bakterier i barnets tarm

En studie fra Universitetet i Helsinki har vist at amming utover et halvt år reduserer antall antibiotikaresistente bakterier i barnets tarm. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

​Bakterier som er resistente mot antibiotika er en stor utfordring. Globalt antar man at over 200.000 spedbarnsdødsfall årlig skyldes infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier. En studie fra Universitetet i Helsinki undersøkte mengde av antibiotikaresistente bakterier i morsmelk og tarm hos 16 mor – barn par.

Forskerne fant at:

  1. Barn som ble ammet seks måneder eller mer, hadde færre antibiotikaresistente bakterier i tarmen enn barn som ble ammet kortere eller ikke i det hele tatt.
  2. Morsmelk inneholder antibiotikaresistente bakterier og disse blir trolig overført til barnet under amming. Likevel reduserte amming antall antibiotikaresistente bakterier i barnets tarm. Trolig er det sukkerarter i morsmelk som bidrar til vekst av gunstige bakterier, som f.eks Bifidobakterier, slik at disse vokser frem på bekostning av de antibiotikaresistente bakteriene. Også hos barn som ble delvis ammet i minst 6 måneder observerte man  færre antibiotiakaresistente bakterier.

Ref: Pärnänen K 2018; Nature Communications  

Fant du det du lette etter?