Fagstoff om amming og morsmelk

For å sikre optimal brysternæring av barnet og problemfri amming for kvinnen kreves god kunnskap om det normale ammeforløp og vanlige utfordringer. I tillegg er det essensielt at helsepersonell har oppdatert kunnskap om diagnostikk og behandling av ulike kliniske problemstillinger knyttet til amming og morsmelk.

Faginnhold på denne siden

 • Ammeveiledning

  Her finner du skjemaer for systematisk vurdering av amming og barnets trivsel. I tillegg til informasjon om Ammehjelpens nettside.

 • Kliniske problemstillinger

  NKA mottar mange henvendelser om kliniske problemstillinger. Utfra de hyppigst forekommende, utarbeides dokumenter med anbefalinger om diagnostikk og behandling.

 • Fagmateriell

  Det publiseres kontinuerlig fagstoff som kan gjøre det vanskelig å orientere seg i fagfeltet. NKA foreslår et utvalg av bøker, vitenskapelige artikler, rapporter og filmer. Det er utarbeidet studiespørsmål til utvalgte bøker og filmer.

 • Helseeffekter

  Foruten å være en best mulig ernæring for spedbarn inneholder morsmelk en rekke spesialiserte komponenter og substanser. Disse bidrar til å beskytte barnet mot infeksjoner, bidrar i utvikling og modning av barnets eget immunapparat, samt ut...

Fant du det du lette etter?