Fagstoff om amming og morsmelk

For å sikre optimal brysternæring av barnet og problemfri amming for kvinnen kreves god kunnskap om det normale ammeforløp og vanlige utfordringer. I tillegg er det essensielt at helsepersonell har oppdatert kunnskap om diagnostikk og behandling av ulike kliniske problemstillinger knyttet til amming og morsmelk.

​Hva leger må vite om medisinske brystkomplikasjoner

Når det oppstår komplikasjoner i forbindelse med amming er snarlig og faglig riktig oppfølging vesentlig for raskt å løse situasjonen. Det vil igjen forebygge at kvinner slutter å amme tidligere enn de hadde tenkt. Nasjonal kompetansetjeneste for amming har utarbeidet et samledokument for vanlige medisinske brystkomplikasjoner.

Hva leger må vite om medisinske brystkomplikasjoner (pdf)

Faginnhold på denne siden

 • Ammeveiledning

  "Ammeveiledningspermen" kan ses på som et oppslagsverk og en kortversjon av teoretisk innhold du finner i anbefalte bøker og artikler. I tillegg finnes skjemaer for vurdering av amming og barnets trivsel, både for helsepersonell og foreldre.

 • Medikamenter

  Manglende kunnskap blant helsepersonell kan føre til at ammende mødre som behandles med legemidler, får beskjed om å avvenne barnet eller å gi morsmelkerstatning, selv når de bruker medikamenter som ikke vil påvirke barnet.

 • Kliniske problemstillinger

  NKA mottar mange henvendelser om kliniske problemstillinger. Utfra de hyppigst forekommende, utarbeides dokumenter med anbefalinger om diagnostikk og behandling.

 • Fagmateriell

  Det publiseres kontinuerlig fagstoff som kan gjøre det vanskelig å orientere seg i fagfeltet. NKA foreslår et utvalg av bøker, vitenskapelige artikler, rapporter og filmer. Det er utarbeidet studiespørsmål til utvalgte bøker og filmer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.