Ammeveiledning

"Ammeveiledningspermen" kan ses på som et oppslagsverk og en kortversjon av teoretisk innhold du finner i anbefalte bøker og artikler. I tillegg finnes skjemaer for vurdering av amming og barnets trivsel, både for helsepersonell og foreldre.

​Ammeveiledningspermen

Denne omhandler de fleste vanlige ammeproblemer og forslag til hvordan disse kan behandles. Den ble sist oppdatert i 2009 og skal revideres i løpet av 2017.
Lenke til Ammeveiledningspermen (pdf)

Ammeobservasjonsskjema

Målsettingen med skjemaet er å oppnå en mer nøyaktig og systematisk observasjon av ammestilling og sugetak. 
Lenke til ammeobservasjonsskjema (pdf)

Skjema for vurdering av effektiv amming - for helsepersonell

Skjemaet kan brukes av helsepersonell for en systematisk vurderingen av om barnets diing er effektiv.
Lenke til Skjema for vurdering av effektiv amming (pdf)

Skjema mødre kan bruke for vurdering av barnets diing

Skjemaet kan bruke for å vurdere om barnet dier effektivt. Dette kan for eksempel deles ut til mor på slutten av svangerskapet eller på barsel.