Helsenorge

Ammeveiledning

 Jordmødre, helsesykepleiere og barnepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten har en nøkkelrolle i møtet med nybakte mødre og deres nyfødte. Kunnskapsbasert ammeveiledning fra nettopp disse faggruppene er avgjørende for at mødrene kan lykkes med amming. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

 

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 


God ammeveiledning forutsetter at du som helsepersonell både har kunnskap om amming/morsmelk og erfaring med nybakte mødre og deres spedbarn.
Under beskrives kort relevante kurs, informasjonsmateriell, lærebøker samt noen nyttige skjemaer, som vi tror kan være nyttige i den praktiske hverdag:


AmmE-læring

NKA samarbeider med NTNU og Trondheim kommune om utvikling av et e-læringsprogram  om amming (AmmE-læring). Målgruppen er  jordmor- og helsesykepleierstudenter, men programmet vil også bli tilgjengelig for sykehus og helsestasjoner.  

AmmE-læring baserer seg i hovedsak på boken Amming- en håndbok for sundhetspersonale, Sundhetsstyrelsen 2018

Alt om spedbarnsmat - Informasjon om amming og spedbarnsernæring på helsenorge.no

I samarbeid med Helsedirektoratet har NKA lansert en digital løsning for informasjon til foreldre om amming, flaskemating, morsmelkerstatning, introduksjon av fast føde og tilskudd. Det er korte tekster og filmer som svarer på temaer og spørsmål.  

helsenorge.no/spedbarnsmat

Skjemaer


 

Ammeobservasjonsskjema

Målsettingen med skjemaet er å oppnå en mer nøyaktig og systematisk observasjon av ammestilling og sugetak. 
Ammeobservasjonsskjema (pdf)

Skjema for vurdering av effektiv amming - for helsepersonell

Skjemaet kan brukes av helsepersonell for en systematisk vurderingen av om barnets diing er effektiv.
Lenke til Skjema for vurdering av effektiv amming (pdf)

Skjema mødre kan bruke for vurdering av barnets diing

Skjemaet kan brukes for å vurdere om barnet dier effektivt. Dette kan deles ut til mor i svangerskapet eller på barselavdelingen.

Ammehjelpen

For mødre er det viktig å kjenne til mor-til-mor organisasjonen Ammehjelpen. På deres nettsider finnes feks. artikler, bilder og ulike problemstillinger med forslag til løsninger.


 

Fant du det du lette etter?