Ammeveiledning

Jordmødre, helsesykepleiere og barnepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten har en nøkkelrolle i møtet med nybakte mødre og deres nyfødte. Kunnskapsbasert ammeveiledning fra nettopp disse faggruppene er avgjørende for at  mødrene kan lykkes med amming.

God ammeveiledning forutsetter at du som helsepersonell både har kunnskap om amming/morsmelk og erfaring med nybakte mødre og deres spedbarn.

Under beskrives kort relevante kurs, informasjonsmateriell, lærebøker samt noen nyttige skjemaer, som vi tror kan være nyttige i den praktiske hverdag:

Kurs og utdanning

Ammeveiledningskurs trinn I-IV

NKA arrangerer årlig ammeveiledningskurs for helsepersonell, trinn I-IV. Tilsammen 4 dager som normalt foregår to dager vår og to dager høst.

Les mer om Trinn-kursene

Videreutdanning i ammeveiledning (ViA)

NKA drifter, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Videreutdanning i ammeveiledning (ViA). ViA er et deltidsstudium over to semestre som gir 20 studiepoeng. Studiet er rettet mot helsepersonell.

Les mer om ViA

Lærebøker

Basiskunnskap

Amming- en håndbok for sundhetspersonale, Sundhetsstyrelsen 2018

Denne boken gir basiskunnskap om amming og ammeveiledning. Den er pensum for Ammekyndig helsestasjon og Videreutdanning i ammeveiledning. Den finnes i gratis digital utgave

Utdypende kunnskap:

Breastfeeding: A guide for the medical profession, 8. utg. Lawrence & Lawrence. Mosby 2016.

Breastfeeding and Human Lactation, 5. utg. Wambach & Riordan. Jones and Bartlett Publishers 2016.

The Breastfeeding Atlas, 5. utg. Wilson-Clay & Hoover. Lact News Press 2013.

Informasjon om amming og medikamenter:

Medications & Mothers' Milk. Hale & Rowe. Springer Publishing 2019

E-læring

Ti trinn for vellykket amming

E-læringskurs for Ti trinn for vellykket amming.

AmmE-læring

NKA samarbeider med NTNU og Trondheim kommune om utvikling av et e-læringsprogram  om amming (AmmE-læring). Målgruppen er  jordmor- og helsesykepleierstudenter, men programmet vil også bli tilgjengelig for sykehus og helsestasjoner.  

AmmE-læring baserer seg i hovedsak på boken Amming- en håndbok for sundhetspersonale, Sundhetsstyrelsen 2018

Alt om spedbarnsmat - Informasjon om amming og spedbarnsernæring på helsenorge.no

I samarbeid med Helsedirektoratet har NKA lansert en digital løsning for informasjon til foreldre om amming, flaskemating, morsmelkerstatning, introduksjon av fast føde og tilskudd. Det er korte tekster og filmer som svarer på temaer og spørsmål.  

helsenorge.no/spedbarnsmat

Skjemaer


 

Ammeobservasjonsskjema

Målsettingen med skjemaet er å oppnå en mer nøyaktig og systematisk observasjon av ammestilling og sugetak. 
Ammeobservasjonsskjema (pdf)

Skjema for vurdering av effektiv amming - for helsepersonell

Skjemaet kan brukes av helsepersonell for en systematisk vurderingen av om barnets diing er effektiv.
Lenke til Skjema for vurdering av effektiv amming (pdf)

Skjema mødre kan bruke for vurdering av barnets diing

Skjemaet kan brukes for å vurdere om barnet dier effektivt. Dette kan deles ut til mor i svangerskapet eller på barselavdelingen.

Ammehjelpen

For mødre er det viktig å kjenne til mor-til-mor organisasjonen Ammehjelpen. På deres nettsider finnes feks. artikler, bilder og ulike problemstillinger med forslag til løsninger.


 

Fant du det du lette etter?