Fagmateriell

Det finnes mye litteratur om morsmelk og amming. Fordi det kontinuerlig publiseres nye vitenskapelige artikler/bøker kan det være vanskelig å orientere seg i fagfeltet.  NKA foreslår derfor et utvalg av relevante bøker, brosyrer og filmer.
Det er også utarbeidet studiespørsmål til filmen Bryst er best og

​Undervisningsfilmer

Bryst er best

 "Bryst er best" ligger nå ute på YouTube i mange språkversjoner.

Er det mulig?

Er det mulig? er en film om det å amme barn med medfødt leppe-kjeve-ganespalte. Filmen kan brukes som et supplement ved siden av annen veiledning som gis på føde/barsel-avdelingene og helsestasjonene. Filmen er ment som praktisk informasjon til foreldre, fagfolk og andre interesserte. Den er tekstet både på norsk og engelsk og utgis på DVD.

Filmen kan bestilles fra Ammehjelpens nettside

Bøker

Amming- en håndbok for helsepersonell, Fagbokforlaget 2016

Denne boken er pensum for Ammekyndig helsestasjon og Videreutdanning i ammeveiledning. Den er nå kommet i revidert utgave på norsk og kan kjøpes i bokhandler og på nett.

Breastfeeding: A guide for the medical profession, 8. utg. Lawrence & Lawrence. Mosby 2016.

Breastfeeding and Human Lactation, 5. utg.
Jan Riordan. Jones and Bartlett Publishers 2015.

The Breastfeeding Atlas, 5. utg. Wilson-Clay & Hoover. Lact News Press 2013.

Medications & Mothers' Milk. Hale & Rowe. Springer Publishing 2019

Studiespørsmål

Studiespørsmål til Bryst er best (pdf)

Studiespørsmål til


Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten

Brosjyrer/anbefalinger

Hvordan amme ditt barn - Noen råd den første tiden
Helsedirektoratet. 9. rev.utg 2011.

Mat og måltider for spedbarn
Helsedirektoratet 2016

Nattamming og tannhelse
Helsedirektoratet 2012

Trygt sovemiljø for spedbarnet
Landsforeningen uventet barnedød 2018

Informasjon om amming på ulike språk
Unicef UK Baby Friendly Initiative

Norske nettsider

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gis gratis råd og støtte til ammende mødre.

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) er en norsk interessegruppe bestående av neonatologer, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og jordmødre.

RELIS regionale legemiddelinformasjonssentre – er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell.

Trygg Mammamedisin er en offentlig tjeneste som tilbyr individuelle råd om medisiner til gravide og ammende. Mødre kan selv ringe eller sende inn spørsmål via nettsiden. Tjenesten er gratis. RELIS er ansvarlig for tjenesten.


Internasjonale ressurser og nettsider

Academy of Breastfeeding Medicine er en internasjonal organisasjon av leger.  Her utvikles blant annet kliniske protokoller om vanlige problemer og utfordringer relatert til amming.

International Baby Food Action Network (IBFAN) er en internasjonal organisasjon som består av flere offentlige interessegrupper. Arbeider over hele verden for å redusere spedbarnsdødelighet og unge barns sykelighet og alt for tidlige død, blant annet ved å jobbe for at kvinner skal få til en vellykket amming.

International Lactation Consultant Aassociation (ILCA) er en organisasjon for  ammeveiledere og IBCLC.

Medications & Mothers' Milk finnes både som bok og som nettside
Hale & Rowe. Springer Publishing 2019

Unicef UK Baby Friendly Initiative har nyttig fagstoff, sjekklister og brosjyrer om amming på flere språk.

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

World Health Organization (WHO) er FNs særorganisasjon for helse.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.