Fagmateriell

Det finnes mye litteratur om morsmelk og amming. Fordi det kontinuerlig publiseres nye vitenskapelige artikler/bøker kan det være vanskelig å orientere seg i fagfeltet.  NKA foreslår derfor et utvalg av relevante bøker, vitenskapelige artikler, rapporter og filmer.
Det er også utarbeidet studiespørsmål til filmen Bryst er best og

​Undervisningsfilmer

Bryst er best

 "Bryst er best" ligger nå ute på YouTube i mange språkversjoner.

Er det mulig?

Er det mulig? er en film om det å amme barn med medfødt leppe-kjeve-ganespalte. Filmen kan brukes som et supplement ved siden av annen veiledning som gis på føde/barsel-avdelingene og helsestasjonene. Filmen er ment som praktisk informasjon til foreldre, fagfolk og andre interesserte. Den er tekstet både på norsk og engelsk og utgis på DVD til 199,-. 

Filmene kan bestilles fra Video Vital

At melke med hånden, at drikke med kopp

At melke med hånden, at drikke med kopp, Dansk DVD, som kan kjøpes i nettbutikken til Komiteen for Sundhedsoplysning.

At mælke med hånden, at drikke med kopp (nettside)

Bøker

Amming- en håndbok for helsepersonell, Fagbokforlaget 2016

Denne boken er pensum for Ammekyndig helsestasjon og Videreutdanning i ammeveiledning. Den er nå kommet i revidert utgave på norsk og kan kjøpes i bokhandler og på nett.

Breastfeeding: A guide for the medical profession, 8. utg. Lawrence & Lawrence. Mosby 2016.

Breastfeeding and Human Lactation, 4. utg.
Jan Riordan. Jones and Bartlett Publishers 2010.

The Breastfeeding Atlas, 5. utg. Wilson-Clay & Hoover. Lact News Press 2013.

Medications & Mothers' Milk. Hale & Rowe. Springer Publishing 2019

Studiespørsmål

Studiespørsmål til Bryst er best (pdf)

Studiespørsmål til

Hva er effekten av Ammekyndig helsestasjon?

WHO/UNICEFs Baby-friendly Hospital  Initiativ er har ført til økt amming i Norge og en rekke andre land.  Denne kontrollerte intervensjonsstudien fant at Ammekyndig helsestasjon førte til økt fullamming, at kun en liten andel hadde opplevd ammepress fra helsestasjonen.

Baerug A, Langsrud Ø, Løland BF, Tufte E, Tylleskär T, Fretheim A. Effectiveness of Baby-friendly community health services on exclusive breastfeeding and maternal satisfaction: a pragmatic trial. Matern Child Nutr. 2016 Jul; 12(3):428-39. Epub 2016 Apr 8.

Effectiveness of Baby-friendly community health services on exclusive breastfeeding and maternal satisfaction: a pragmatic trial. (Abstract)


Amming viktig for helse også i vestlige land

Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet 2016; 387:475-490.

Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.