HELSENORGE

Kliniske problemstillinger

Nasjonal kompetansetjeneste for amming mottar mange henvendelser om kliniske problemstillinger. Utfra de hyppigst forekommende, utarbeides dokumenter med anbefalinger om diagnostikk og behandling. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Veileder for diagnostikk og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn

Formålet med denne veilederen er å bidra til kunnskapsbasert diagnostikk og behandling av symptomgivende, stramt tungebånd, slik at spedbarn kan få riktig behandling.

Stramt tungebånd kan føre til ammeproblemer. Som helsepersonell må vi derfor forholde oss til diagnosen, selv om det mangler evidens av god kvalitet (RCT) som dokumenterer effekt av behandlingen. Helsepersonell, som jobber med ammende kvinner, må kunne identifisere og veilede ved alle typer ammeutfordringer, hvorav stramt tungebånd er en av mange mulige årsaker til problemer.

Veilederen er utarbeidet av en tverrfaglig, landsdekkende arbeidsgruppe etter initiativ fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Det er gjort en systematisk kunnskapsgjennomgang, ved bruk av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Opplæring av helsepersonell vedrørende diagnostikk og behandling av stramt tungebånd må foregå lokalt. Nasjonal kompetansetjeneste for amming har ikke oversikt over hvilke instanser eller hvem som innehar kompetanse i de ulike helseregioner.  Generelt er det øre-nese-hals-leger og barneleger som har dette som sitt felt/henvisningspraksis. Det finnes også fastleger/helsestasjonsleger som har god kompetanse på diagnostikk og behandling av stramt tungebånd.
Henvisning til vurdering for stramt tungebånd må gjøres etter lokale avtaler.

Veileder i diagnostikk og behandling av stramt tungebånd (pdf)

Kunnskapsgrunnlag for Veileder i diagnostikk og behandling av stramt tungebånd (pdf)

Morsmelk som øyedråper

Morsmelk som øyedråper (pdf)


 

Fant du det du lette etter?