HELSENORGE

Filmen "Bryst er best" på Youtube

Filmen "Bryst er best" er oversatt til 19 språkversjoner som alle er lagt ut på Youtube. Det finnes fullversjon på tre språk; norsk, engelsk og urdu. I tillegg finnes kortversjon på 16 språk.  

Filmen kan være et nyttig verktøy for helsepersonell ved ammeveiledning.

Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

En prisbelønnet film fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Video Vital

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Alle 19 språkversjoner  av filmen «Bryst er best»  er nå lagt ut på Youtube. Vi håper dette kan være til hjelp i det flotte arbeidet dere gjør!

Norsk, engelsk og urdu finnes i fullversjon på 45 minutter.
Kortversjon på  rundt 14 min finnes på 16 språk.

 "Bryst er best"

Filmen har vist seg å være et nyttig verktøy for helsepersonell ved ammeveiledning til gravide, mødre og fedre. Noen barselavdelinger låner ut ipad eller pc slik at mødre og fedre kan se filmen på sitt eget språk mens de er inneliggende. Del gjerne lenken med gravide og foreldre så de også kan se den hjemme.

Filmen brukes over store deler av verden og stadig nye land sier seg interessert.