Fordel med fullamming til seks måneder

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Gry Hay og Anne Bærug om det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for fullammingsperioden.  

Helsefordelene ved amming er godt dokumentert, men vi opplever at det er en del usikkerhet knyttet til hvor lenge kun morsmelk er det beste.

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening publisert 3. mai, Fordel med fullamming til seks måneder, presenteres det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for fullammingsperioden.

Nyere systematiske kunnskapsoppsummeringer gir støtte til Helsedirektoratets anbefaling om fullamming i omkring seks måneder. Det er samtidig viktig å huske at det er i tråd med anbefalingen at råd individualiseres og tilpasses hvert barn og hver mor.

Fant du det du lette etter?