Kurs og kompetanseutvikling - amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) arrangerer jevnlig ammeveiledningskurs for helsepersonell. I tillegg tilbyr NKA videreutdanning i ammeveiledning i samarbeid med Høgskolen Innlandet. Målgruppen er helsepersonell ved sykehus og i primærhelsetjenesten som gir ammeveiledning. Informasjon om internasjonal spesialisering innen ammeveiledning, International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC), presenteres.

Sideinnhold

  • IBCLC

    International Board Certified Lactation Consultant (internasjonalt sertifisert ammeveileder) er en beskyttet tittel og sier noe om hvilket nivå og erfaring en ammeveilederen har.

  • Kurs og konferanser

    Nasjonal kompetansetjeneste for amming tilbyr jevnlig ammeveiledningskurs for helsepersonell ved sykehus og i primærhelsetjenesten. I tillegg gis informasjon om aktuelle konferanser.

  • Videreutdanning i ammeveiledning (Via)

    Videreutdanning i ammeveiledning er et deltidsstudium over to semestre som gir 20 studiepoeng. Studiet er rettet mot helsepersonell og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Fant du det du lette etter?