HELSENORGE

IBCLC

International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) (internasjonalt sertifisert ammeveileder) er en beskyttet tittel som beskriver hvilket nivå og erfaring en ammeveileder har. Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Den personen som innehar denne sertifiseringen har lang klinisk erfaring og et høyt teoretisk kunnskapsnivå.

Det internasjonale rådet for godkjenning av ammespesialister IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) ble stiftet i 1985 for å lage og administrere en uavhengig, frivillig eksamen for å identifisere personer som "innehar de nødvendige ferdigheter, kunnskaper og holdninger for å gi mødre og barn hjelp med amming av høy kvalitet". Det stilles ikke krav til at vedkommende har ammet eller er kvinne.

IBCLC informasjon (nettside)

Eksamen
Har du en 3-årig høgskoleutdanning som helsearbeider er minimumskravet:

  • Du må kunne dokumentere at du har minimum 90 kurstimer innenfor ammeveiledning i løpet av de siste 5 år innen eksamen. Du må også ha kurs i lunge-hjerte reding av nyere dato.
  • Du må kunne dokumentere at du har gitt minimum 1000 timers direkte ammeveiledning i løpet av de siste 5 år innen eksamen.

Det kreves bred kunnskap innen anatomi og fysiologi, brystets utvikling, melkeproduksjon, ammestart, problemløsning, amming av store barn og syke barn, veiledning, kommunikasjon, ernæring og barnets utvikling.

Det er ingen spesielle kurs som leder til denne eksamen. Det er helt fritt hvordan man vil legge det opp. Ammeveiledning trinn I-IV, gir 24 tellende kurstimer for dere som ønsker å ta denne eksamen. Har du tatt  Høgskolestudiet "Videreutdanning i ammeveiledning" gir  dette nok tellende timer. Alle kurstimer må være innen de fem siste årene. Det anbefales å danne en studiesirkel om dere er flere som ønsker å ta denne eksamen.

Faglitteraturen om amming og laktasjon på det nivå som kreves, er på engelsk. Eksamen arrangeres som netteksamen i mai og oktober for kandidater over hele verden. Eksamen arrangeres på forskjellige godkjente sentre for netteksamen i Norge.

Eksamen består av en dagseksamen med 200 spørsmål med flere svaralternativ (multiple choice). Opptil 75 av spørsmålene er bilder med kliniske problemstillinger.

Re-sertifisering
Sertifiseringen må fornyes etter fem år ved å vise til at du har deltatt på et bestemt antall timer med kurs. Etter ti år må eksamen tas på nytt. Dette innebærer at man må holde seg oppdatert både teoretisk og praktisk.

For ytterligere informasjon kontakt Elisabeth Tufte som er kontaktpersonen i Norge : norway@iblce.org eller på telefon 92424144.

Fant du det du lette etter?