Kurs og konferanser

Nasjonal kompetansetjeneste for amming tilbyr jevnlig ammeveiledningskurs for helsepersonell ved sykehus og i primærhelsetjenesten. I tillegg gis informasjon om aktuelle konferanser.

Ammeveiledningskurs Trinn I og II 

Neste kurs arrangeres i 2018

Kurset arrangeres i Oslo 29 og 30 oktober 2018.
Kurset holdes på Thon Conference Vika Atrium i Oslo med mulighet for overnatting på konferansehotellet. 
Det åpner for påmelding i mars 2018.

Her kan du se programmet for forrige kurs:
Program Trinn I
Program Trinn II


Ammeveiledningskurs Trinn III og IV 

DETTE KURSET ER NÅ FULLT. VI HAR IKKE VENTELISTE, MEN DU KAN SJEKKE RUNDT 11. FEBRUAR DA DET ER SISTE FRIST FOR AVMELDING. BLIR DET LEDIGE PLASSER DA SÅ ÅPNER VI OPP FOR PÅMELDING.

Kurs arrangeres  i Oslo 12. og 13. mars 2018
Kurset holdes på Thon Conference Vika Atrium i Oslo med mulighet for overnatting på konferansehotellet.  

Påmelding Melder du på flere personer så husk å skrive ut program til alle.
Program Trinn III
Program Trinn IV

Andre konferanser:

ELACTA (European Lactation Consultants Alliance) konferanse i Rotterdam, Holland den 17.-19. mai 2018

Nordisk ammekonferanse
Neste konferanse blir i København 3.-4. oktober 2019. Det blir lagt ut informasjon om denne konferansen i begynnelsen av 2019.