Videreutdanning i ammeveiledning (Via)

Videreutdanning i ammeveiledning (ViA) er et deltidsstudium over to semestre som gir 20 studiepoeng. Studiet er rettet mot helsepersonell og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Videreutdanning i ammeveiledning 2017-2018

Videreutdanning i ammeveiledning er et deltidsstudium over to semestre og gir 20 studiepoeng. Studiet arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiet er rettet mot helsepersonell: jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, barnepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Hensikten med studiet er å gi økt kompetanse hos helsepersonell som arbeider med ammende mødre. Utdanningen gir teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og øker ferdigheter i praktisk ammeveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktuelle for forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi samt viktigheten av forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Studiet er nå fullt. Neste opptak blir våren 2018.

 Lenke til studieplan, pensumliste og søknadsskjema

Studiestart er i august 2017. Eksamen i april/ mai 2018. 
Pris: Ca. kr. 12.000,- 
Det er 40 studieplasser.
For mer informasjon, kontakt Tine Greve på e-post: tgreve.nka@gmail.com

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.