Helsenorge

Ammekyndig helsestasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming har i samarbeid med  Landsgruppen av helsesykepleiere NSF utarbeidet seks trinn for ammeveiledning ved helsestasjoner. Artikkelen er flyttet over til fhi.no fra 1. januar 2022.

Ønsker din helsestasjon å jobbe mot en godkjenning som Ammekyndig helsestasjon, må dere ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for amming: 

Se nye nettsider på fhi.no om ammekyndig helsestasjon

 

Faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner

Administrativt ansvar:

1a: Følg WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling
1b: Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til helsepersonell og foreldre
1c: Etabler kontinuerlig evaluering av Mor-barn-vennlig standard i helsestasjonens eget kvalitetssystem
2. Sikre at personalet har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å støtte ammingen

Klinisk praksis:

3. Samtale med gravide og deres familier om hvorfor det er viktig å amme og hvordan få det til
4. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen
5. Veilede mødrene i å etablere og opprettholde amming, og til å håndtere vanlige ammeproblemer
6. Bidra til at mødre får den hjelpen de trenger slik at barnet kan fullammes i seks måneder. Etter introduksjon av fast føde bør ammingen fortsette ut det første leveåret eller så lenge mor og barn ønsker det

Prosessen mot godkjenning som Ammekyndig helsestasjon

Trinnene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlige initiativ og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Trinnene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon gjennom en prosess med selvevaluering, ammeregistrering og tilpassing av en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan de seks trinnene for ammeveiledning skal iverksettes. Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Evalueringen av helsestasjonene fokuserer på at trinnene følges og at man i praksis viser kunnskapsbasert ammeveiledning.

Dokument om Ammekyndig helsestasjon

Kunnskapsgrunnlaget - 20 punkter

WHO har definert hvilke krav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. Kravet til opplæring er endret fra å være et krav om 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om de 20 punktene.

Opplæring - 20 kunnskapspunkter

WHO-koden

Ammekyndig helsestasjon skal følge WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling

WHO-koden (pdf)

Godkjente Ammekyndige helsestasjoner

Liste over godkjente helsestasjoner (pdf)

Nyttige dokumenter

Skjema for helsepersonell

Skjema for vurdering av amming - for helsepersonell (pdf)

Ammeveildedning - prenatal sjekkliste (pdf)

Informasjon om amming på ulike språk

Informasjon om amming på ulike språk (nettside)

Informasjonsfilmer om amming for helsepersonell og foreldre (nettside)

Ammekyndig helsestasjon

Skjema: Plan for opplæring - dokumentasjon (pdf)

Skjema: Dokumentasjon av orientering av leger (pdf)

Skjema: Første kontakt mellom familien og helsestasjonen (pdf)

Brosjyrer

Mat og måltider for spedbarn (nettside)

English

Baby-friendly Initiative In Community Health Services

Fant du det du lette etter?