Ammekyndig helsestasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming har i samarbeid med  Landsgruppen av helsesøstre NSF utarbeidet seks trinn for ammeveiledning ved helsestasjoner.

Ønsker din helsestasjon å jobbe mot en godkjenning som Ammekyndig helsestasjon, må dere ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for amming på telefon:  23 07 54 00
eller epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no

Godkjente helsestasjoner (pdf)

Trinnene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlige initiativ og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Trinnene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon gjennom en prosess med selvevaluering, ammeregistrering og tilpassing av en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan de seks trinnene for ammeveiledning skal iverksettes. Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Evalueringen av helsestasjonene fokuserer på at trinnene følges og at man i praksis viser kunnskapsbasert ammeveiledning.

Dokument om Ammekyndig helsestasjon (pdf)

Seks trinn for ammeveiledning ved helsestasjonen

En helsestasjon som arbeider for å beskytte, fremme og støtte amming skal:

  1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til alt helsepersonell ved helsestasjonen.
  2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å følge denne prosedyren.
  3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de kan gjøre for å få til ammingen.
  4. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen. Helsestasjonen bør informere om Ammehjelpen.
  5. Veilede mødrene i hvordan de kan amme, og hvordan de kan opprettholde melkeproduksjonen.
  6. Bidra til at mødre får den hjelpen de trenger slik at barnet kan fullammes i seks måneder. Etter introduksjon av fast føde bør ammingen fortsette ut det første leveåret eller så lenge mor og barn ønsker det.Nyttige dokumenter

Skjema for helsepersonell

Skjema for vurdering av amming - for helsepersonell (pdf)

Ammeveildedning - prenatal sjekkliste (pdf)

Informasjon om amming på ulike språk

Informasjon om amming på ulike språk (nettside)

Informasjonsfilmer om amming for helsepersonell og foreldre (nettside)

Ammekyndig helsestasjon

Skjema med plan for opplæring - dokumentasjon (pdf)

Skjema: Dokumentasjon av orientering av leger (pdf)

Skjema: Første kontakt mellom familien og helsestasjonen (pdf)

Brosjyrer

Mat og måltider for spedbarn (nettside)

English

Baby-friendly Initiative In Community Health Services

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.