Mor-barn-vennlig initiativ Sykehus

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger.

​Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)

Lenke til WHO's beskrivelse av den internasjonale prosessen (nettside)

Lenke til WHO's rapport om den nasjonale implementeringen (nettside)

Mor-barn-vennlig initiativ

Den norske oppfølgeren av BFHI, Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI), ble lansert i 1993 og Rikshospitalet ble evaluert og godkjent som det første Mor-barn-vennlige sykehuset i 1994. I 2016 fødes over 90 % av norske barn på sykehus som har fått godkjenningen Mor-barn-vennlig sykehus. 

Hovedmålet er å fremme amming og tidlig kontakt mellom mor og barn. Flest mulig barn skal få morsmelk i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om fullamming i 6 mnd. og en samlet ammeperiode på minst 1 år. Flest mulig mødre skal amme med færrest mulig problemer.

Ti trinn for vellykket amming

For å være et godkjent Mor-barn-vennlig sykehus, skal sykehuset innfri kravene til WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming. De 10 trinnene består av enkle grunnleggende prinsipper. Det skal bl.a. foreligge en ammeprosedyre og en opplæringsplan. Dette skal sikre god ammekunnskap hos personalet samt sikre en ensartet ammeveiledning.

10 Trinn for vellykket amming

Trinnene er godt dokumenterte i WHOs rapport "Evidence for the ten steps to successful breastfeeding" og har hatt en målbar effekt.
Lenke til rapporten

I Stortingsmelding nr. 16/2002-2003 heter det at "Det må arbeides for at alle føde-/barselavdelinger drives i samsvar med kriteriene for et Mor-barn-vennlig sykehus".

Re-evaluering av avdelinger

Alle godkjente sykehus må gjennomføre jevnlige re-evalueringer for å beholde betegnelsen Mor-barn-vennlig sykehus.
I 2004 startet re-evalueringene av norske fødeenheter. I 2013 ble det for første gang gjennomført en elektronisk reevaluering av alle MBV sykehus i Norge. Denne formen for reevaluering gjennomføres nå hvert andre år. Evalueringen innebærer at personalet registrer bruk av tillegg til alle fullbårne barn i løpet av oktober/november måned. Mødrene får tilbud om å svare på et elektronisk spørreskjema.

Godkjente sykehus

Rapporten viser et landsgjennomsnitt av resultatene fra den elektroniske  re-evalueringen som ble utført i oktober/november 2016 (pdf)

Fant du det du lette etter?