Mor-barn-vennlig standard (MBV)

Mor-barn-vennlig initiativ (MBV) har vært et initiativ for å fremme amming. Effekten er godt dokumentert og det er nå en kvalitetsstandard som er forventet av helsetjenesten.

Mor-barn-vennlig standard - Ti trinn for vellykket amming, er revidert med  evidensgjennomgang

WHO/UNICEFs oppdaterte Ten steps to successfull breastfeeding er nå oversatt, revidert og tilpasset norske forhold og er klare til å bli implementert på alle føde-barsel avdelinger!
For første gang siden 1998 har WHO/UNICEF gjennomgått og revidert evidensen for de Ti trinn. Prosessen er beskrevet i WHO`s dokument 2017, og implementeringen i WHO`s dokument 2018. Temaet til hvert trinn er uforandret, men ordlyden er oppdatert i tråd med evidensbaserte retningslinjer og global folkehelsepolitikk.

Ti trinn for vellykket amming (kortversjon)
Ti trinn for vellykket amming (fullversjon)

Mor-barn-vennlig initiativ - historikk

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger. Initiativet er videreført til neonatalavdelinger og helsestasjoner.

Den norske oppfølgeren av BFHI, Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI), ble lansert i 1993 og Rikshospitalet ble evaluert og godkjent som det første Mor-barn-vennlige sykehus i 1994. I 2018 fødes over 90 % av norske barn på sykehus som har fått godkjenningen Mor-barn-vennlig sykehus. 

Norge har videre tilpasset intitiativet til både prematur/neonatalavdeling og til helsestasjon.

Hovedmålet er å fremme amming og tidlig kontakt mellom mor og barn. Flest mulig barn skal få morsmelk i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om fullamming i 6 mnd. og en samlet ammeperiode på minst 1 år. Flest mulig mødre skal amme med færrest mulig problemer.

Fant du det du lette etter?