Mor-barn-vennlig sykehus

WHO/Unicef har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for Ti trinn for vellykket amming. Disse ble revidert og oppdatert. Den nye versjonen er bearbeidet for norske forhold og inneholder forklaring, implementering og kriterier til hvert trinn.

Revideringsprosessen

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger.

Dette initiativet er nå blitt en standard.

I 2017 ble kunnskapsgrunnlaget for de Ti trinn for vellykket amming gjennomgått og revidert av WHO og UNICEF. Prosessen er beskrevet i WHO`s dokument 2017, og implementeringen i WHO`s dokument 2018.  Temaet til hvert trinn er uforandret, men ordlyden er blitt oppdatert i tråd med evidensbaserte retningslinjer og global folkehelsepolitikk.

Trinnene er inndelt i:

 • Administrativ del, trinn 1-2.
  • sikrer at omsorgen gis systematisk, planmessig og etisk forsvarlig
 • Klinisk praktisk del, trinn 3-10
  • kriterier for individuell omsorg av mor og barn


Ti trinn for vellykket amming - fullversjon

Ti trinn for vellykket amming danner grunnlaget for godkjenning som Mor-barn vennlig sykehus.

Ti trinn for vellykket amming - fullversjon (pdf)

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon

Kortversjon - til oppslag i avdelingen eller som del av  informasjonsmateriell til mødrene/familiene.

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon (pdf)

Kunnskapsgrunnlag - 20 punkter

Gjennom revisjonen har WHO definert hvilke krav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. Kravet til opplæring er endret fra å være et krav om 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om de 20 punktene.

Opplæring - 20 kunnskapspunkter

Tilleggsinformasjon

 • WHO har publisert anbefalte indikatorer for å evaluere sykehusenes kliniske praksis relatert til amming.
  • Partus vurderer å oppgradere sitt barselprogram, slik at man får registrert viktige nøkkelfaktorer og sikrer kontinuerlig statistikk.
 • NKA jobber med en ny type mødreundersøkelse. Målet er at mødrene skal kunne svare på et elektronisk spørreskjema.
 • Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives i samsvar med WHO/UNICEFs Ti trinn for vellykket amming:

WHO dokumentene finnes her:

WHO-koden

Mor-barn-vennlige sykehus skal følge WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling

WHO-koden (pdf)


Plakater - Ti trinn for vellykket amming

Alle Ti trinn (pdf)

Trinn 1 Ammeprosedyre (pdf)

Trinn 2 Personalets kunnskap (pdf)

Trinn 3 Svangerskapsomsorg (pdf)

Trinn 4 Omsorg rett etter fødsel (pdf)

Trinn 5 Veilede mødre (pdf)

Trinn 6 Tillegg (pdf)

Trinn 7 Sammen 24 timer i døgnet (pdf)

Trinn 8 Selvregulering (pdf)

Trinn 9 Tåteflasker og smokker (pdf)

Trinn 10 Utreise (pdf)


Godkjente Mor-barn vennlige føde-barsel enheter

Godkjente føde-barsel enheter (pdf)

Fant du det du lette etter?