Mor-barn-vennlig sykehus

WHO/Unicef har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for Ti trinn for vellykket amming. Disse ble revidert og oppdatert . Den nye versjonen er bearbeidet for norske forhold og inneholder forklaring, implementering og kriterier til hvert trinn.

Revideringsprosessen

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger.

Dette initiativet er nå blitt en standard.

For første gang siden 1989 er evidensen for de Ti trinn gjennomgått og revidert. Prosessen er beskrevet i WHO`s dokument 2017, og implementeringen i WHO`s dokument 2018.  Temaet til hvert trinn er uforandret, men ordlyden er blitt oppdatert i tråd med evidensbaserte retningslinjer og global folkehelsepolitikk.

Trinnene er inndelt i en:

 • administrativ del, trinn 1-2.
  • sikrer at omsorgen gis systematisk, planmessig og etisk forsvarlig
 • klinisk praktisk del, trinn 3-10
  • kriterier for individuell omsorg av mor og barn


Ti trinn for vellykket amming - fullversjon

Ti trinn for vellykket amming danner grunnlaget for godkjenning som Mor-barn vennlig sykehus.

Ti trinn for vellykket amming - fullversjon (pdf)

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon

Kortversjon - til oppslag i avdelingen eller som del av  informasjonsmateriell til mødrene/familiene.

Ti trinn for vellykket amming - kortversjon (pdf)

Opplæring - 20 kunnskapspunkter

Gjennom revisjonen har WHO definert hvilke krav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. Kravet til opplæring er endret fra å være et krav om 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om de 20 punktene.

Opplæring - 20 kunnskapspunkter

Tilleggsinformasjon

 • WHO utarbeider et nytt evalueringsverktøy. Vi kommer tilbake med mer informasjon
  • Inntil videre blir det ingen ekstern evaluering/elektronisk evaluering/reevaluering av føde-barsel avdelingene
 • Partus oppgraderer sitt barselprogram, slik at man får registrert viktige nøkkelfaktorer og sikrer kontinuerlig statistikk
 • Det jobbes med en ny type mødreundersøkelse.  Mer informasjon kommer senere
 • Plakat om de reviderte Ti trinn blir oversatt til norsk
 • Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives i samsvar med WHO/UNICEFs Ti trinn for vellykket amming:

WHO dokumentene finnes her:

WHO-koden

Mor-barn-vennlige sykehus skal følge WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling

WHO-koden (pdf)


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.