Internasjonal kartlegging av neonatalavdelinger i 36 land

Neo-BFHI: Hvordan skårer norske neonatalavdelinger?

I september 2018 publiserte tidsskriftet "Maternal & Child Nutrition" en artikkel som har undersøkt hvordan neonatalavdelinger i 36 land følger NEO-BFHI standard. Kartleggingen viste at Norge var blant de 10 landene som i snitt skåret høyest

NEO-BFHI dokumenter

Nasjonal kompetansetjeneste for amming inviterte høsten 2017 landets neonatalavdelinger til å kartlegge egne rutiner og praksis i forhold til kriteriene for Neo-Baby-friendly Hospital Initiative (Neo-BFHI). Dette var del av en internasjonal undersøkelse der neonatalavdelinger fra 36 land deltok. Alle de 20 norske avdelingene svarte. Kartleggingen viste at Norge var blant de 10 landene som i snitt skåret høyest, men kvaliteten varierte mellom avdelingene. I begynnelsen av oktober ble det sendt rapport til den enkelte neonatalavdeling, og resultatene av den internasjonale kartleggingen er nå publisert: Maastrup et al. Compliance with the Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards (Neo-BFHI): A cross-sectional study in 36 countries.Matern Child Nutr. 2018 Sep 10:e12690. doi: 10.1111/mcn.12690. 

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) tok initiativ til den nordisk-kanadiske arbeidsgruppen som har utarbeidet Neo-BFHI. Neo-BFHI følger i stor grad de 
Ti trinn for vellykket amming og WHO’s BFHI dokumenter.

 Les gjerne mer om Neo-BFHI dokumentene på The International Lactation Consultant Association® (ILCA®) sine nettsider. 

Fant du det du lette etter?