«Næringsbomber» ved dårlig vektøkning?

Bruk av beriket morsmelk, såkalte «næringsbomber», til fullbårne ammede spedbarn som ikke går nok opp i vekt, bør ikke initieres av helsestasjonstjenesten, i følge Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.

Berikning av morsmelk

Barn født til termin, som i løpet av de første levemåneder ikke går nok opp i vekt, trenger tiltak for å øke vekten og sikre videre vekst og utvikling. Bruk av beriket morsmelk, såkalte «næringsbomber», til fullbårne ammede spedbarn under 4-6 måneders alder, bør imidlertid ikke initieres av helsestasjonstjenesten, i følge Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Dette baseres på en nylig gjennomgang av forskning om temaet.

Det er imidlertid bred enighet om at beriket morsmelk er anbefalt til premature med lav fødselsvekt og andre som har ekstra behov for «tett» ernæring. Dette skal initieres av spesialisthelsetjenesten. Dersom berikning av morsmelk fortsetter etter utskriving fra sykehus, skal det medfølge en plan for oppfølging og kriterium for avslutning av berikningen.

Dersom et fullbårent ammet spedbarn under 4-6 måneder ikke går tilfredsstillende opp i vekt, skal det foretas en grundig gjennomgang av matinntak og ammesituasjon, inkludert ammeobservasjon. Ammeveiledning gis med utgangspunkt i hva som er årsaken til problemet. Dersom ammeveiledning ikke fører til tilfredsstillende vektøkning, gis tillegg av standard morsmelkerstatning som utblandes som angitt på pakningen. Samtidig gis det støtte til videre amming. Dersom heller ikke dette fører til tilfredsstillende vektøkning, bør man undersøke om det kan være en bakenforliggende medisinsk tilstand som er årsaken.

Fant du det du lette etter?