Nok vitamin B12 i morsmelk

Morsmelkens innhold av vitamin B12 dekker ammede barns behov, ifølge en ny norsk undersøkelse. Vitamin B12 er viktig for normal kognitiv utvikling hos spedbarn. Funnene er i tråd med tidligere undersøkelser som har vist at friske ammede barn av mødre med tilfredsstillende B12 status ikke er utsatt for å få B 12 mangel

Henjum og medarbeidere undersøkte vitamin B12-konsentrasjonen i morsmelk i løpet av barnets første 6 levemåneder (1). I alt 175 mødre deltok i undersøkelsen. Mødrenes B12-status var god, og de viktigste kildene til B12 var melk og meieriprodukter, fisk, multivitamintilskudd, egg og kjøtt. Selv om mødrenes B12-status var uendret, sank nivåene av B12 i morsmelken noe utover i ammeperioden. Funnene gir støtte til en tidligere norsk studie av Hay og medarbeidere (2). De konkluderte med at lave nivåer av B12 ser ut til å være naturlig hos friske ammede barn. Tilskudd av B12 hos mødrene i ammeperioden hadde i Henjum og medarbeideres studie ingen innvirkning på nivåene av B12 i morsmelk.
For kvinner som har et vegansk kosthold, er det viktig å få nok vitamin B12, fra berikede produkter og/eller fra kosttilskudd, både før svangerskapet, i svangerskapet og i ammeperioden.  Barn som ammes av mødre som har et vegansk kosthold, kan ha behov for tilskudd av vitamin B12 (i tillegg til D-vitamin og jod). Hvis mor tar tilskudd av vitamin B12 og jod og jevnlig sjekker at hun har god B12-status (via blodprøve), kan det være tilstrekkelig å gi barnet D-vitamin, så lenge barnet fullammes eller får mye morsmelk. Les mer om vegetarisk og vegansk kosthold på Helsenorge.no.

Referanser:
1.            Henjum S, Manger M, Hampel D, Brantsaeter AL, Shahab-Ferdows S, Bastani NE, Strand TA, Refsum H, Allen LH.  Vitamin B12 concentrations in milk from Norwegian women during the six first months of lactation. Eur J Clin Nutr. 2020. https://doi.org/10.1038/s41430-020-0567-x
2.            Hay G, Clausen T, Whitelaw A, Trygg K, Johnston C, Henriksen T, Refsum H. Maternal folate and cobalamin status predicts vitamin status in newborns and 6-month-old infants. J Nutr 2010;140:557-64.

Fant du det du lette etter?