Helsenorge

Nyhetsbrev fra NKA

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming vil blant annet formidle forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger.

Påmelding Nyhetbrev

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Her vil vi formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser.

 Vi håper på denne måten å komme i nærmere kontakt med dere som jobber for at: Flest mulig barn får morsmelk og flest mulig mødre ammer med minst mulig problemer.

Vi tar gjerne imot forslag til temaer du ønsker å få belyst.

Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.