Internasjonale ressurser og nettsider

Det finnes mange internasjonale organisasjoner og nettsider som kan være nyttige i det kliniske arbeidet i Norge.

​Academy of Breastfeeding Medicine

Academy of Breastfeeding Medicine er en internasjonal organisasjon av leger.  Her utvikles blant annet kliniske protokoller om vanlige problemer og utfordringer relatert til amming.
Lenke til Academy of Breastfeeding Medicine (nettside)

WHO

Anbefalinger for sped- og småbarnsernæring.
Lenke til WHO (nettside)  
WHO lanserte ny vektstandard i 2006 for barn i alderen 0-5 år som er basert på brysternærte barns vekst.

Lenke til WHO Child Growth Standards (nettside)

Lenke til WHOs vekstkurve (nettside)

Vekstkurven er implementert i Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

The Baby Friendly Initiative UK (BFHI UK)

Nettsidene til BFHI UK har nyttig fagstoff, sjekklister og brosjyrer om amming på flere språk.
Oversettelser (nettside)

International Lactation Consultant Association (ILCA)

ILCA er en organisasjon for  ammeveiledere og IBCLC.
Lenke til ILCA (nettside)

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

Internasjonalt nettverk som jobber for å beskytte, fremme og støtte amming på verdensbasis.
Lenke til WABA (nettside)

International Baby Food Action Network (IBFAN)

En internasjonal organisasjon som består av flere offentlige interessegrupper. Arbeider over hele verden for å redusere spedbarnsdødelighet og unge barns sykelighet og alt for tidlige død, blant annet ved å jobbe for at kvinner skal få til en vellykket amming.
Lenke til IBFAN (nettside)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.