Nasjonale ressurser og nettsider

Det foreligger flere nasjonale faglige retningslinjer med anbefalinger for å tilstrebe optimal veiledning om amming og morsmelk for mor og  barn.  I tillegg finnes ulike brosjyrer og nettsteder for å bidra til dette arbeidet.

​Anbefalingene for spedbarnsernæring 2016

Morsmelk er den beste maten for spedbarn. De kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, hvis mor og barn trives med det. Dersom det er behov for mer mat enn morsmelk etter fylte fire måneder, bør fast føde introduseres.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (nettside)

Nasjonale faglige retningslinjer

Barselomsorgen

Nytt liv og trygg barseltid for familien
Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (nettside)

Svangerskapsomsorgen

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (nettside)

Veiing og måling

Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten (nettside)

Brosjyrer

Trygt sovemiljø for spedbarnet (nettside)

Hvordan du ammer ditt barn – Noen råd den første tiden (nettside)

Nettsider

RELIS

RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell.

Ammehjelpen

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gis gratis råd og støtte til ammende mødre.

Norsk Perinatalmedisinsk Forening  (NPF)

NPF er en norsk interessegruppe bestående av neonatologer, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og jordmødre.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.