Sammenhengende søvn hos spedbarn

Tidsskriftet Pediatrics publiserte denne måneden en studie der man har undersøkt andelen spedbarn på 6 og 12 måneder som sov sammenhengende i henholdsvis 6 og 8 timer, og om dette var assosiert med deres mentale og psykomotoriske utvikling samt mors stemningsleie. 

Pennestri og medarbeidere har undersøkt varigheten av sammenhengende søvn (6 og 8 timer) hos 6 og 12 måneder gamle spedbarn. Ved 6 måneders alder var det 38 % og 57 % av barna som ikke sov sammenhengende i henholdsvis 6 og 8 timer. Ved 12 måneders alder var det tilsvarende 28 % og 43 % som ikke sov sammenhengende i 6 og 8 timer. Det var ingen sammenheng mellom sammenhengende søvn og mental og psykomotorisk utvikling hos barna da de var 6, 12 og 36 måneder gamle. Det var heller ingen sammenheng mellom sammenhengende søvn og mors stemningsleie ved samme tidspunkt.

Imidlertid var det betydelig lavere forekomst av amming ved sammenhengende søvn hos 6 og 12 måneder gamle spedbarn.

Forfatterne konkluderer med at man ut fra disse resultatene skulle kunne moderere forventningene til tidlig sammenhengende søvn.

Uninterupted infant sleep, development, and maternal mood

Fant du det du lette etter?