Amming gir gunstig vektutvikling

Spedbarnsernæring og vektøkning

Amming er forbundet med  gunstig lavere vektøkning og BMI det første leveåret sammenlignet med morsmelkerstatning. 

Ammede barn har gunstig lavere vektøkning fra 3 - 4 måneders alder og videre gjennom første leveår sammenlignet med barn som har fått morsmelkerstatning (1). En ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderte med at morsmelk ga den sunneste veksten, og WHO lanserte derfor i 2006 vekstkurver basert på ammede barns vekst. 

I tråd med dette fant en ny kanadisk studie at amming er forbundet med lavere vektøkning og lavere BMI det første leveåret. Det var en såkalt dose-respons sammenheng, jo lenger periode med fullamming og amming, desto lavere vektøkning og BMI ved ett års alder. Et nytt funn var at matemetoden også spilte en rolle: Spedbarn som fikk morsmelk direkte fra brystet hadde en gunstig lavere vektøkning enn dem som fikk morsmelk fra flaske (2).

1. Garza C, de Onis M. Rationale for developing a new international growth reference. Food and nutrition bulletin. 2004;25(1 Suppl):S5-14.
2. Azad MB, Vehling L, Chan D, Klopp A, Nickel NC, McGavock JM, et al. Infant Feeding and Weight Gain: Separating Breast Milk From Breastfeeding and Formula From Food.
Pediatrics. 2018;142(4).

Les mer om helseeffekter ved amming

Les mer om WHOs vektkurver basert på ammede barns vekst

Fant du det du lette etter?