HELSENORGE

Stress og amming

Kan avslapningsøvelser påvirke amming?

Stress hos mor kan være negativt for amming. En randomisert studie fant at en enkel avslapningsøvelse ga mindre stress hos mor og bedre søvn og raskere vektøkning hos spedbarna de første ukene.

Informasjonen er fra 1. januar 2022 ivaretatt på fhi.no

Se nye nettsider på fhi.no om amming og morsmelk

 

 

Førstegangsmødre med friske, fullbårne barn ble tilfeldig fordelt til èn gruppe som fikk en  avslapningsøvelse eller en kontrollgruppe som ikke gjorde dette. Begge gruppene fikk standard ammeveiledning. Da barna i intervensjonsgruppen var 2 uker gamle, fikk mødrene et lydopptak med en avslapningsøvelse som de skulle høre på når de ammet. Ved 2, 6, 12 og 14 ukers alder ble mors stressnivå,  mengde morsmelk, kortisol i morsmelk og spedbarnets adferd og vekst undersøkt.

Mødrene i intervensjonsgruppen skåret lavere på en stress-test da barna var 12 uker gamle og hadde lavere nivå av “stresshormonet” kortisol i morsmelken 2 uker etter fødselen, men ikke deretter. Barna i intervensjonsgruppen  hadde større vektøkning de første ukene og sov lenger enn barna i kontrollgruppen. De hadde også større økning i inntak av morsmelk mellom 2 og 12 ukers alder (227g/døgn) enn kontrollgruppen.

Studien som ble gjennomført i Malaysia i samarbeid med britiske forskere, viser at det er viktig å redusere stress hos mor. Det var en vel gjennomført, men liten studie med bare vel 30 deltakere i hver gruppe. Det ville derfor være interessant å gjøre en lignende studie blant mor-barn par som opplever mer stress, f.eks. mødre med premature barn.

Referanse:

Shukri, M., Husna, N., Wells, J., Eaton, S., Mukhtar, F., Petelin, A., ... & Fewtrell, M. (2019). Randomized controlled trial investigating the effects of a breastfeeding relaxation intervention on maternal psychological state, breast milk outcomes, and infant behavior and growth. The American Journal of Clinical Nutrition.

Fant du det du lette etter?